Rozdano nagrody za prace dyplomowe i magisterskie o tematyce toruńskiej [zdjęcia]

Nagrody wręczył wiceprezydent Torunia Andrzej Rakowicz (fot. Adam Zakrzewski)

To już 23. edycja konkursu Towarzystwa Miłośników Torunia. Celem jest promocja tematyki toruńskiej w badaniach młodych naukowców. W tym roku nagrody i wyróżnienia przyznawała komisja w skład której weszli: dr hab. Krzysztof Kopiński – przewodniczący, dr hab. Agnieszka Zielińska i dr hab. Piotr Birecki. Spotkanie podsumowujące konkurs odbyło się tradycyjnie w ratuszu staromiejskim. Publikujemy nazwiska osób nagrodzonych w konkursie na Najlepsze Prace Magisterskie i Dyplomowe o Toruniu:

Łukasz Marcin Filipski za pracę magisterską „Socjotopografia Torunia w dwudziestoleciu międzywojennym”, napisaną pod kierunkiem  prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego, Marta Brodowska – Kowalska za pracę magisterską „Struktura zawodowa Przedmieścia Bydgoskiego i Przedmieścia Rybaki w Toruniu w latach 1866-1900 w świetle miejskich ksiąg adresowych” napisaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Niedzielskiej, prof. UMK,  Karolina Olszewska za pracę magisterską „Bractwo Trójcy Świętej w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu w latach 1830-1949” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Waldemara Rozynkowskiego, Wyróżnienie –  Ewa Bering  za pracę magisterską  „Towarzystwo Miłośników Torunia 1923-1989. Organizacja i działalność”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego, Wyróżnienie –  Aleksandra Kijewska za pracę licencjacką  „Przestępczość w międzywojennym Toruniu w świetle „Słowa Pomorskiego”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Jarosława Kłaczkowa, prof. UMK.

W kategorii – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:  Mateusz Superczyński za pracę magisterską „Źródła do dziejów przedmieść Torunia (XIII w. – 1793 r.)”, napisaną pod kierunkiem  prof. dr hab. Janusza Tandeckiego,  Mateusz Zmudziński za pracę magisterską „Bractwo Bożego Ciała w Parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu. Repertorium archiwalne”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Wiesławy Kwiatkowskiej, prof. UMK,   Kamil Mataczyński za pracę magisterską „Dokumentacja akademickich rozgłośni radiowych w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Wandy Krystyny Roman, prof. UMK

W kategorii – fizyka: Wyróżnienie – Piotr Abramowicz  za pracę inżynierską  „Opracowanie projektu deklinacyjnego (wertykalnego) zegara słonecznego w zastosowaniu do rekonstrukcji zabytków gnomonicznych Torunia”, napisaną pod kierunkiem dr Krzysztofa Przegiętki

W kategorii – historia medycyny: Wyróżnienie – Aleksandra Lewandowska za pracę magisterską  „Rozwój farmacji i aptekarstwa w Toruniu na przykładzie „Apteki Królewskiej”, napisaną pod kierunkiem dr hab. n. hum. Walentyny Korpalskiej, Wyróżnienie – Natalia Wardach za pracę licencjacką  „Reklama stomatologiczna w prasie polskiej przełomu XIX i XX wieku na przykładzie „Gazety Toruńskiej”, napisaną pod kierunkiem dr Katarzyny Pękackiej – Falkowskiej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

W kategorii – etnologia:   Anna Natalia Kmieć za pracę magisterską „Napis w przestrzeni miasta (street art., mural i graffiti). Studium porównawcze Torunia i Łodzi”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Violetty Wróblewskiej

fot. Adam Zakrzewski