Rozlicz się ze skarbówką i wygraj nagrody

Konkurs ma na celu zachęcenie osób niezameldowanych w Toruniu do rozliczenia się w tym mieście ze skarbówką (fot. torun.pl)

Nie jesteś zameldowany w Toruniu, ale tu faktycznie mieszkasz, pracujesz, żyjesz? Rozlicz się w naszym mieście ze skarbówką i weź udział w konkursie „Mieszkam w Toruniu – tu płacę podatki”. Czekają atrakcyjne nagrody.

– Chcemy zachęcić osoby, które nie są w Toruniu zameldowane, ale tu pracują, korzystają z infrastruktury i szeroko pojętych usług, by właśnie w naszym mieście rozliczały się ze skarbówką – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Płacąc podatek w Toruniu mamy pewność, że część naszych pieniędzy wróci do nas w postaci inwestycji w najbliższym otoczeniu. Te inwestycje powstaną nie gdzieś w Polsce, ale obok naszego domu, pracy czy szkoły, do której chodzi nasze dziecko.

Aby zachęcić mieszkańców do rozliczenia podatku PIT w Toruniu, urząd miasta zorganizował kampanię informacyjną oraz konkurs dla podatników.

Kampania „TWÓJ PODATEK – TWOJA INWESTYCJA – TWÓJ TORUŃ” ma wskazać mieszkańcom Torunia korzyści płynące z płacenia podatku dochodowego w naszym mieście oraz uświadomić im, że ok. 48% płaconego przez nich podatku PIT jest dochodem budżetu miasta. Za te pieniądze miasto może realizować nowe inwestycje.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

  • złożyć poprawnie i terminowo (tj. w okresie od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r.) zeznanie podatkowe PIT za rok 2013 w jednym z urzędów skarbowych w Toruniu, zachować kopię złożonej deklaracji PIT,
  • zaproponować hasło promocyjne dla przyszłorocznego konkursu organizowanego wśród osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych PIT w jednym z urzędów skarbowych na terenie Torunia (osoba zgłaszająca hasło musi być jego autorem i muszą jej przysługiwać autorskie prawa majątkowe i osobiste do hasła),
  • podać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, tj. nr telefonu lub adres e-mail lub adres do korespondencji,
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz złożyć oświadczenie o nie rozliczeniu podatku za rok 2013 w jednym zeznaniu podatkowym wraz z pracownikiem Urzędu Miasta Torunia.