Rusza budżet partycypacyjny 2018

Fot. Adam Zakrzewski

Budżet partycypacyjny to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. O tym, na co wydać część miejskiego budżetu decydują mieszkańcy, którzy sami zgłaszają projekty, szukają dla nich poparcia a następnie wybierają najlepsze w drodze głosowania. Samorząd zobowiązuje się zrealizować wyłonione przez głosowanie projekty.

W tym roku mieszkańcy będą zgłaszać projekty po raz piąty. W dotychczasowych edycjach wybrane zostały:

  • na 2014 rok 43 projekty, w puli do rozdysponowania było 6 400 000 zł,
  • na 2015 rok 53 projekty, w puli do rozdysponowania było 6 580 000 zł,
  • na 2016 rok 53 projekty, w puli do rozdysponowania było 6 600 000 zł,
  • na 2017 rok 48 projektów, w puli do rozdysponowania było 7 030 00 zł.

W sumie do tej pory na projekty z budżetu partycyacyjnego wydanych zostało ponad 26 610 000 zł.

– Na rok 2018 mieszkańcy będą mogli podzielić 7 050 000 zł. Jest to 6% podatku od nieruchomości. Jest to nieco więcej niż w edycji 2017. – Jest to podatek, który wpłynął w 2016 roku. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że pieniądze, które z kieszeni mieszkańców trafiają do budżetu miasta, są przekazywane do puli budżetu partycypacyjnego. Kwota jest podobna, ponieważ nie zmieniają się stawki podatku od nieruchomości – tłumaczy Skarbnik Miasta Torunia, Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

Pula środków dzieli się na dwie: pulę ogólnomiejską, która stanowi 30 procent całości środków (2 115 000 zł) i pulę lokalną, na którą przeznaczanych jest 70 procent całości, czyli 4 935 000 zł na rok 2018.

W ramach budżetu partycypacyjnego zrealizować można dowolne przedsięwzięcie należące do katalogu zadań własnych gminy lub powiatu. Czas realizacji wybranych projektów to jeden rok budżetowy (w tym przypadku 2018), z możliwością wydłużenia czasu na realizację o 6 miesięcy w przypadku zadań inwestycyjnych i remontowych.

Pula lokalna środków przeznaczona jest dla 13 okręgów. Połowa puli jest dzielona po równo na 13 części, 25 procent proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych okręgów, a 25 procent proporcjonalnie do liczby ich zameldowanych mieszkańców.

Każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie 2 propozycje osiedlowe i jedną propozycję ogólnomiejską. Składając wniosek musi dołączyć do niego listę 15 podpisów osób popierających projekt. Wnioskodawca musi mieć ukończone 16 lat.

– Do najczęściej zgłaszanych projektów należą te związane z rekreacją, czyli boiska, place zabaw czy siłownie zewnętrzne – mówi dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, Paweł Piotrowicz. – Mieszkańcy zgłaszają również zapotrzebowanie na osiedlowe świetlice czy miejsca spotkań. Budżet partycypacyjny jest podobny do zarządzania budżetem domowym, ale na znacznie większą skalę. Mieszkańcy sami decydują, na co wydać swoje pieniądze i muszą rozważyć, który projekt zrealizować.

Do tej pory zrealizowanych lub w trakcie realizacji jest prawie 200 projektów. 193 projekty zostały wybrane przez mieszkańców, a kilka kolejnych zostało zrealizowanych z oszczędności w miejskich budżecie.

Kalendarium budżetu partycypacyjnego 2018:

  • 8-31 marca 2017 r.: składanie wniosków,
  • 1 kwietnia – 31 maja 2017 r.: weryfikacja formalna wniosków,
  • 5 czerwca 2017 r.: ogłoszenie list projektów do głosowania,
  • 17-26 czerwca 2017 r.: głosowanie na projekty (10 dni, w tym 2 weekendy),
  • do 25 lipca 2017 r.: ogłoszenie wyników głosowania.

Od 8 marca 2017 r. na stronie www.budzet.torun.pl dostępny będzie formularz online, który będzie można wypełnić, wydrukować, podpisać i po skompletowaniu załączników zanieść do Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta. Do pobrania dostępne będą również druki papierowe.

W sobotę, 11 marca 2017 r. w godzinach 10:00-13:00 w Domu Harcerza przy ul. Rynku Staromiejskim 7 odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje o budżecie partycypacyjnym i pomoc w wypełnieniu wniosku.

Więcej informacji na temat budżetu partycypacyjnego: nr tel. 56 611 86 73 lub adres e-mail:budzetparty@um.torun.pl.