Są już wyniki głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego. Sprawdź, które projekty wygrały

W tym roku głosowaniu poddano aż 144 projekty (fot. sxc.hu)

Mieszkańcy Torunia dostali 6,4 mln zł. Choć nie otrzymali tych pieniędzy fizycznie, to mieli wpływ na ich rozdysponowanie w 2014 roku. Każdy, kto ukończył 16 lat, mógł zgłosić swoją propozycję. W tym roku pojawiły się 144 projekty. W głosowaniu wzięło udział 22 tys osób.

– Poprzez budżet partycypacyjny oddajemy mieszkańcom prawo do bezpośredniej decyzji, jaka kwota, na jaki cel zostanie wydana z budżetu miasta. Zwiększamy w ten sposób udział mieszkańców w procesie zarządzania miastem – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski (za: Toruń.pl).

Projekt budżetu partycypacyjnego został przygotowany przez specjalny, interdyscyplinarny zespół. W tym roku proponowana pula środków z budżetu Torunia to nie mniej niż 6% podatku od nieruchomości za rok 2012. Zatem kwota 6 440 000 zł to 0,61 % dochodów miasta ogółem.

Wniosek z propozycją mógł zgłosić każdy mieszkaniec Torunia, który ukończył 16 lat. Jednak żeby mieć możliwość startu w głosowaniu, musiał mieć poparcie co najmniej 15 osób. Ostatecznie więc zakwalifikowały się 144 projekty. To właśnie spośród nich mieszkańcy wybrali te najlepsze.

W tegorocznym głosowaniu wzięło udział aż 22 246 osób. Co ciekawe w tym roku liczba wszystkich ważnych głosów to aż 64 785. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m. in.

  • Rekonstrukcja placu zabaw dla dzieci (Podgórz, ul. Szubińska k/kościoła)
  • Wymiana ogrodzenia wokół placu przedszkolnego i boisk szkolnych przy Zespole Szkół nr 14 w Toruniu
  • Budowa parku aktywności dzieci i dorosłych (Działka 739 i 742 w obrębie 74 znajdująca się pomiędzy ulicami
    Szuwarów i Nenufarów)

Wszystkie zwycięskie projekty znajdują się na stronie:
http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/bp_2014_wyniki_komplet_lista_ok.pdf (Zaznaczone zostały kolorem zielonym)