Są pieniądze na zabytki

Fot. Łukasz Piecyk

Ponad dziewięćset tysięcy złotych otrzymało miasto na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy toruńskich zabytkach. Umowy dotacyjne podpisano w poniedziałek, 24 kwietnia w Ratuszu Staromiejskim. Prace trwać będą łącznie przy 27 obiektach. Dokumenty z beneficjentami dotacji konserwatorskich, przyznanych uchwałą Rady Miasta Torunia, podpisał w imieniu Gminy Miasta Toruń zastępca prezydenta, Zbigniew Fiderewicz.

– Dziękuję, że chcą Państwo dbać o swoją własność, o obiekty, którymi się Państwo opiekujecie oraz o nasze dziedzictwo – zaznaczył podczas uroczystości Zbigniew Fiderewicz. – Dbanie o to dziedzictwo to nasz moralny obowiązek, stąd zaangażowanie miasta w pomoc wszystkim właścicielom i opiekunom obiektów zabytkowych.

Umowy z beneficjentami, którzy nie mogli przybyć na poniedziałkowe spotkanie będą podpisane w terminie późniejszym.

Dzięki przyznanym dotacjom toczą lub toczyć się będą prace przy następujących obiektach:

 • Żeglarska 16 (konserwacja stropów drewnianych na parterze w trakcie przednim i tylnym, na I piętrze w trakcie tylnym wraz ze ścianami) – beneficjent: Parafia Katedralna rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu (kwota dotacji 170 000, 00 zł),
 • Ołtarz barokowy z l. 1660-70 pw. Św. Piotra (konserwacja) – beneficjent: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Ap. w Toruniu (kwota dotacji 23 500 00 zł),
 • Ołtarz zaśnięcia Marii, rzeźba Mąż Boleści, Pokrywa Chrzcielnicy tzw. kopernikowskiej, barkowa tablica pamiątkowa biskupów warmińskich pochodzących z Torunia, gotyckie stalle (prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia kaplicy Kopernika) – beneficjent: Parafia Katedralna rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu (kwota dotacji: 98 900, 00 zł),
 • Ducha św. 21 (remont elewacji frontowej) – beneficjent: Cezary Gawlik (kwota dotacji 41 500, 00zł),
 • Epitafium Elżbiety Joanny Bąkowskiej (konserwacja etap I) – beneficjent: Parafia Katedralna rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu (kwota 25 000, 00 zł),
 • Obraz „Chrystus powierza klucze kościoła św. Piotrowi” (konserwacja obrazu)- beneficjent: Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Poznaniu (kwota dotacji 18 000, 00 zł),
 • Cerkiew prawosławna św. Mikołaja ul. Podgórna 69 (konserwacja i restauracja drewnianej elewacji) – beneficjent: Parafia Prawosławna w Toruniu (kwota dotacji 10 500 00 zł),
 • Fort IV (konserwacja ściany elewacyjnej lewego skrzydła koszar szyjowych – II etap) – beneficjent: Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne „Twierdza Toruń Fort IV” Okoński sp. komandytowa w Toruniu (kwota dotacji 49 000, 00 zł),
 • Szpitalna 4 (sporządzenie analizy zabytkoznawczej budynku, wykonanie badań konserwatorskich na obecność polichromii, wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych, opracowanie projektu budowlanego) – beneficjent PPH Polflex sp. z o.o. w Toruniu (kwota dotacji 52 000, 00 zł),
 • Warszawska 8 (odtworzenie stolarki okiennej w elewacji tylnej) – beneficjent: Aleksandra Lisiak, Irena Fischbach-Lisiak (kwota dotacji 22 300, 00 zł),
 • Winnica 44 (konserwacja elewacji południowej i wschodniej budynku – etap II) – beneficjent: Wojciech Nielipowicz (kwota dotacji 83 000 00 zł),
 • kościół parafialny pw. Opatrzności Bożej (remont dachu plebanii kościoła – etap II) – beneficjent: Parafia rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej w Toruniu (kwota dotacji 40 000 00 zł)
 • Prosta 22a (remont elewacji, odtworzenie stolarki okiennej, remont klatki schodowej) – beneficjent: Stanisław Krzywdziński (kwota dotacji 33 400 00 zł),
 • Wysoka 16 (odtworzenie i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej etap II) – beneficjent: Towarzystwo Naukowe w Toruniu (kwota dotacji 29 900 00 zł),
 • Podmurna 10-12 (odtworzenie 4 okien w sali im. Brunona Brzozowskiego, od strony Fosy Zamku Krzyżackiego) – beneficjent: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Oddział Okręgowy w Toruniu (kwota dotacji 4 600 00 zł)
 • Szczytna 17 (odtworzenie stolarki okiennej) – beneficjent: Techproperty spółka sp. z o.o. (kwota dotacji 33 600 00 zł),
 • Bateria pancerna z obrotową wieżą artyleryjską, tzw. Bateria A.B. IV z roku 1895 przy ul. Poznańskiej 191-199 (odtworzenie wejściowej bramy drewnianej) – beneficjent: Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne (kwota dotacji 4 400 00 zł),
 • Kopernika 19 (odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w I kondygnacji elewacji frontowej, III etap) – benficjent: Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego w Warszawie (kwota dotacji: 6 500 00 zł),
 • Rabiańska 6 (prace konserwatorskie elewacji wschodniej i północnej, odtworzenie stolarki okiennej elewacji frontowej na poziomie III, IV kondygnacji oraz szczytu kamienicy) – beneficjent: Iwona Brzeczkowska-Durmowicz, współwłaściciel prowadzący działalność gospodarczą p.n. M.I.D. Iwona Brzeczkowska-Durmowicz (kwota dotacji 44 000 00 zł),
 • Mickiewicza 94/96/Sienkiewicza 19/21 – kamienica narożna (konserwacja fragmentu elewacji etap II) – beneficjent: Eliza Walory (kwota dotacji 7 800 00 zł),
 • Most Pauliński 1 (wymiana okien w elewacji południowej) – beneficjent: Jan Kubala, Jadwiga Iwaszkiewicz (kwota dotacji 10 900 00 zł),
 • Mostowa 15 (konserwacja elewacji frontowej kamienicy) – beneficjent: 1A1 Centrum Spółka sp. z o.o. w Toruniu (kwota dotacji 27 000 00 zł),
 • Mickiewicza 61 (odtworzenie stolarki okiennej) – beneficjent: Dorota Majewska, Adam Majewski (kwota dotacji 2 000 00 zł),
 • Szeroka 46 (odtworzenie witryny i drzwi wejściowych) – beneficjent: Lilou sp. z o.o. w Warszawie (kwota dotacji: 9 000 00 zł),
 • Ducha św. 10 i 12 (remontów dachów kamienic) – beneficjent: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński (kwota dotacji: 33 200 00 zł),
 • Okólna 26 (wymiana pokrycia dachowego) – beneficjent: Bartosz Kaliszewski (kwota dotacji 25 000 00 zł),
 • Mickiewicza 60 (wykonanie dokumentacji projektowej obiektu) – beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 60 w Toruniu (kwota dotacji 4 000 00 zł).

Łącznie ze środków w łącznej wysokości 909 tysięcy złotych skorzysta 27 wnioskodawców.

Pula środków na dotacje konserwatorskie w 2017 roku nie została jeszcze wyczerpana. Wnioskodawcy, którzy chcą skorzystać z pomocy finansowej Gminy Miasta Toruń w zakresie remontu zabytków, mogą składać kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r., w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, ul. Podmurna 2,2a lub w kancelarii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, w formie papierowej – osobiście lub pocztą.