Skazani pracowali w toruńskim MPO

W 2016 roku sądy skierowały do naszej spółki 256 osób mających odpracować kary (fot. MPO)

Prawie czternaście tysięcy godzin przepracowały w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu osoby odpracowujące kary ograniczenia wolności. W placówce od lat osadzeni wykonują tzw. prace społeczne użyteczne.

– W 2016 roku sądy skierowały do naszej spółki 256 osób mających odpracować kary – mówi prezes MPO Piotr Rozwadowski. – Osoby te przepracowały łącznie 13 763 godziny. To duża ilość i znacząca pomoc dla naszych pracowników.

Za osoby odpracowujące kary odpowiada w spółce Jan Kwiatkowski, specjalista do spraw prac społecznie użytecznych.

– Osobom ukaranym przydzielamy proste prace porządkowe, które wykonują pod nadzorem pracowników firmy – mówi Jan Kwiatkowski. – Do ich zadań należy między innymi sprzątanie starówki i obiektów MPO, usuwanie dzikich wysypisk, mycie pojemników na odpady oraz zbieranie śmieci wokół składowiska.