Smog znów groźny

Fot. Łukasz Piecyk

We wtorek, 14 lutego, poziom pyłu zawieszonego PM10 przekroczył wartość 50 mikrogramów na metr sześcienny.

W związku z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (mała prędkość wiatru, niska temperatura powietrza, brak opadów) oraz z sezonem grzewczym (wzmożona emisja zanieczyszczeń z sektora bytowo- komunalnego), w dniu 14 lutego br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zarejestrował na stacjach pomiarowych monitoringu powietrza podwyższone stężenia zanieczyszczeń.

W Grudziądzu na stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego 51 odnotowano przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10, określonego jako stężenie 24-godzinne 200 µg/m3. Ponadto wystąpiło przekroczenie wartości 50 µg/m3 przez stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 na wszystkich stanowiskach automatycznych w województwie kujawsko-pomorskim, tzn. w Bydgoszczy, w Toruniu, Włocławku oraz w Inowrocławiu.

Prognozy pogody na kolejne dni wskazują, że jakość powietrza powinna poprawić się dopiero w nocy z czwartku na piątek (16/17 lutego), gdy nastąpi spadek ciśnienia atmosferycznego, pojawią się opady deszczu, wzrośnie prędkość wiatru, a temperatura powietrza będzie utrzymywała się na poziomie powyżej 0°C.

Stan powietrza w Toruniu oraz w całym województwie kujawsko-pomorskim można sprawdzać na stronach: www.wios.bydgoszcz.pl oraz www.powietrze.gios.gov.pl