Spotkania Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami – dziś Podgórz

(fot. Łukasz Piecyk)

Już dziś (22.02) w Zespole Szkół nr 15 przy ulicy Paderewskiego 5/11 odbędzie się kolejne spotkanie Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami dzielnicy Podgórz. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17.00.

Prezydent spotyka się z mieszkańcami Torunia na zebraniach osiedlowych już po raz piętnasty. Obok prezydenta w spotkaniach uczestniczą także dyrektorzy i przedstawiciele wydziałów urzędu miasta oraz spółek komunalnych, m.in. Miejskiego Zarządu Dróg, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami czy Biura Mieszkalnictwa.
Spotkanie będzie się składać z trzech części:

 • dyżury w sprawach indywidualnych i warsztaty tematyczne przy stolikach (od godz. 17.00)
 • prezentacje informacyjne (od godz. 18.00)
 • dyskusja (po prezentacjach)

Po raz kolejny w ramach spotkań odbędą się warsztaty tematyczne przy stolikach, wprowadzone w 2016 roku. Torunianie, w niewielkich grupach, mogą omawiać ważne dla nich sprawy osiedlowe i miejskie. Rozmowy przy stolikach są prowadzone przez prezydenta i jego zastępców, obecni są także szefowie działów urzędu miasta zajmujących się daną tematyką. Na każdym osiedlu omawiane będą trzy – cztery tematy. Każdy z nich jest omawiany przez 15 minut, po upływie których uczestnicy warsztatu przemieszczają się do kolejnego stolika, w celu przeanalizowania następnej kwestii.

Tematy, które poruszone zostaną przy stolikach (od 17:00) podczas spotkania na Podgórzu:

 • Drogi (Miejski Zarząd Dróg)
 • Miejskie budownictwo mieszkaniowe (Biuro Mieszkalnictwa)
 • Środowisko, w tym zanieczyszczenie powietrza (Wydział Środowiska i Zieleni UMT/Straż Miejska)
 • Zmiany w toruńskich szkołach po reformie oświaty (Wydział Edukacji UMT)

O 18:00 rozpocznie się część spotkania z prezentacjami tematycznymi:

 • Najważniejsze inwestycje drogowe i kubaturowe (filmy)
 • Budżet partycypacyjny mieszkańców Torunia (film)
 • Budżet GMT na 2017 r. (prezentacja)
 • Inwestycje i remonty na terenie osiedla Podgórz (prezentacja)
 • Prezentacja dotycząca programu „Mieszkanie Plus”,
 • Koncepcja wdrożenia reformy systemu oświaty w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń (prezentacja).

Po prezentacjach rozpocznie się część spotkania przeznaczona na zadawanie pytań i zgłaszanie wniosków w dyskusji. Zgłaszane przez mieszkańców sprawy będą zapisywane do protokołu. Sposób załatwienia sprawy przez właściwe merytorycznie jednostki urzędu będzie monitorowany już po zakończeniu spotkania.

W czasie spotkań funkcjonować będzie kącik zabaw dla dzieci towarzyszących rodzicom i opiekunom. W ramach kącika przewidziano m.in. zajęcia edukacyjne prowadzone przez Straż Miejską oraz gry i zabawy dla najmłodszych z wykorzystaniem zabawek edukacyjnych najmłodszych z wykorzystaniem zabawek edukacyjnych.

Osoby niepełnosprawne, które maja trudności z samodzielnym poruszaniem się mogą skorzystać z transportu na spotkania. Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są pod bezpłatnym numerem 801 552 272.