Spotkania z prezydentem: dziś Jakubskie i Mokre

Fot. Adam Zakrzewski

Kolejne spotkanie prezydenta Torunia z mieszkańcami odbędzie się w środę, 22 marca 2017 r. w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Bażyńskich 30/36.

Prezydent spotyka się z mieszkańcami Torunia na zebraniach osiedlowych już po raz piętnasty. Obok prezydenta w spotkaniach uczestniczą także dyrektorzy i przedstawiciele wydziałów urzędu miasta oraz spółek komunalnych, m.in. Miejskiego Zarządu Dróg, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami czy Biura Mieszkalnictwa.

Spotkanie będzie się składać z trzech części:

 • dyżury w sprawach indywidualnych i warsztaty tematyczne przy stolikach (od godz. 17.00)
 • prezentacje informacyjne (od godz. 18.00)
 • dyskusja (po prezentacjach)

Dyżury w godzinach 17:00-18:00 będą pełnić:

 • Miejski Zarząd Dróg
 • Wydział Gospodarki Komunalnej
 • Straż Miejska
 • Biuro Mieszkalnictwa („Mieszkanie Plus”)
 • Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji (budżet partycypacyjny, Toruńska Karta Seniora)
Po raz kolejny w ramach spotkania odbędą się warsztaty tematyczne przy stolikach, wprowadzone w 2016 roku. Torunianie w niewielkich grupach mogą omawiać ważne dla nich sprawy osiedlowe i miejskie. Rozmowy przy stolikach są prowadzone przez prezydenta i jego zastępców, obecni są także szefowie działów urzędu miasta zajmujących się daną tematyką. Na każdym osiedlu omawiane będą trzy – cztery tematy. Każdy z nich jest omawiany przez 15 minut, po upływie których uczestnicy warsztatu przemieszczają się do kolejnego stolika, w celu przeanalizowania następnej kwestii.

Tematy, które poruszone zostaną przy stolikach (od 17:00) podczas spotkania na Jakubskim-Mokrym:

 • Drogi, w tym organizacja ruchu (Miejski Zarząd Dróg)
 • Komunikacja miejska  (Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia)
 • Środowisko, w tym zanieczyszczenie powietrza (Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia/Straż Miejska)
 • Zmiany w toruńskich szkołach po reformie oświaty (Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia)

O godz. 18:00 rozpocznie się część spotkania z prezentacjami tematycznymi:

 • Najważniejsze inwestycje drogowe i kubaturowe (filmy)
 • Budżet partycypacyjny mieszkańców Torunia (film)
 • Budżet GMT na 2017 r. (prezentacja)
 • Inwestycje i remonty na terenie osiedla Jakubskie-Mokre (prezentacja)
 • Prezentacja dotycząca programu „Mieszkanie Plus”,
 • Koncepcja wdrożenia reformy systemu oświaty w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń (prezentacja).

Po prezentacjach rozpocznie się część spotkania przeznaczona na zadawanie pytań i zgłaszanie wniosków w dyskusji. Zgłaszane przez mieszkańców sprawy będą zapisywane do protokołu. Sposób załatwienia sprawy przez właściwe merytorycznie jednostki urzędu będzie monitorowany już po zakończeniu spotkania.

Uczestnicy spotkania otrzymają drukowane materiały informacyjne:

 • Broszurę budżetową uzupełnioną zdjęciami najważniejszych inwestycji oraz wkładką z danymi kontaktowymi Urzędu Miasta Torunia,
 • Ulotkę zachęcającą mieszkańców do składania wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 r.,
 • Ulotkę zawierającą najważniejsze informacje nt. Toruńskiej Karty Seniora.

W czasie spotkań funkcjonować będzie kącik zabaw dla dzieci towarzyszących rodzicom i opiekunom. W ramach kącika przewidziano m.in. zajęcia edukacyjne prowadzone przez Straż Miejską oraz gry i zabawy dla najmłodszych z wykorzystaniem zabawek edukacyjnych najmłodszych z wykorzystaniem zabawek edukacyjnych.

Osoby niepełnosprawne, które maja trudności z samodzielnym poruszaniem się mogą skorzystać z transportu na spotkania. Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są pod bezpłatnym numerem 801 552 272.

Już po raz szósty spotkaniom towarzyszy konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. W tym roku dzieci przygotowały prace na temat:  „Co Wisła w Toruniu widziała?”.  W konkursie wzięły udział 23 szkoły podstawowe. Nagrodzono lub wyróżniono 89 uczniów. Wyróżnienia dla czworga uczniów Szkoły Podstawowej nr 6, czworga uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 oraz czworga uczniów Szkoły Podstawowej Modern Academy zostaną uroczyście wręczone podczas poniedziałkowego spotkania Prezydenta z mieszkańcami, około godz. 18:00.