Spotkania z prezydentem miasta – zaproponuj swój temat rozmowy

(fot. Adam Zakrzewski)

We wtorek, 21 lutego, pierwsi mieszkańcy miasta spotkają się z prezydentem Torunia Michałem Zaleskim. Do tego czasu magistrat zbiera propozycję tematów, które będą omawiane podczas rozmów z włodarzem. Terminy spotkań dostępne będą już wkrótce na stronie Urzędu Miasta.

– Podobnie jak w ubiegłym roku, w ramach spotkań prezydenta z mieszkańcami będą działać stoliki warsztatowe, przy których torunianie, w niewielkich grupach, będą mogli omawiać ważne dla nich sprawy osiedlowe i miejskie – informuje Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Torunia. – Rozmowy przy stolikach są prowadzone przez prezydenta i jego zastępców, obecni są także szefowie działów urzędu miasta zajmujących się daną tematyką.

Na każdym osiedlu mamy trzy – cztery tematy. Każdy z nich jest omawiany przez 15 minut, po upływie których uczestnicy warsztatu przemieszczają się do kolejnego stolika, w celu przeanalizowania następnej kwestii.

Które tematy zostaną poruszone przy stolikach?
To zależy przede wszystkim od mieszkańców. Do czwartku, 10 lutego, magistrat zbiera propozycję treści do omówienia. Jednocześnie zachęca do składania tematów ważnych dla okolicy, w której osoba zainteresowana mieszka.

Jak przekazać propozycję tematu?
Propozycje można przekazywać wypełniając ankietę internetową lub ankietę w wersji papierowej, która jest dostępna w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia:

  • PIUM – Centrum, u. Wały gen. Sikorskiego 8
  • PIUM – Grudziądzka, ul. Grudziądzka 126 b
  • PIUM – Podgórz, ul. Poznańska 52
  • PIUM – Rubinkowo, ul. Dziewulskiego 38
  • PIUM – Plaza, ul. Broniewskiego 90