Spotkanie z Waldemarem Smaszczem, autorem książki o ks. Twardowskim

"Serce nie do pary" jest pierwszą książką poświęconą ks. Twardowskiemu i jego wierszom (fot. culture.pl)

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu zaprasza na spotkanie z Waldemarem Smaszczem, autorem książki o ks. Janie Twardowskim. Wydarzenie będzie miało miejsce 14 marca w sali wystawowej Biblioteki przy ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 4, o godzinie 17.30.

Ksiądz Jan Twardowski sam siebie nazywał „starszym panem z odrąbaną młodością”. Przez długie lata pozostawał poetą bez biografii. Zarówno do czytelników, jak i krytyków docierały wyłącznie wiersze, co sprzyjało skupieniu się na ich poetyckim wymiarze. Zważywszy jednak, że liryka z reguły ma charakter autobiograficzny, brak informacji tej natury sprzyjał różnorodnym domysłom.

Waldemar Smaszcz przez blisko dwadzieścia trzy lata pozostawał w bliskich relacjach z księdzem-poetą. Po latach odwiedził wszystkie miejsca związane z ks. Twardowskim, zwłaszcza z jego dzieciństwa, młodości i lat wojny. To, jak i ich osobiste rozmowy, pomogło naszkicować pełen obraz życia i twórczości ulubionego księdza-poety.

„Serce nie do pary” jest pierwszą książką poświęconą ks. Twardowskiemu i jego wierszom opartą zarówno na bliskich z nim spotkaniach, jak i wnikliwym odczytaniu jego twórczości.