Masz dla nas temat?
Coś Cię denerwuje?
napisz: redakcja@tylkotorun.pl
zadzwoń: 733 842 795
Masz dla nas temat? Coś Cię denerwuje? napisz: redakcja@tylkotorun.pl zadzwoń: 733 842 795
Średnicówka miała być inna. Jaka jest?
Marcin Tokarz 4 października, 2014, 12:54 Aktualności Miasto
średni
Na średnicówce mamy ronda udające skrzyżowania z wyspą, przewężenia i zabytek, którego nie wiadomo jak ominąć. Czy to jest ten, planowany przed laty, kręgosłup miasta?

Ta trasa wymaga cierpliwości. W kluczowym miejscu blokuje ją willa, prace trwają na raty i w zredukowanym, wobec pierwotnej koncepcji, zakresie. Do działania mobilizuje korytarz wyznaczony przed 40 laty od Szosy Bydgoskiej, północną stroną miasta, aż po Lubicką. W jego istnieniu nadzieja na finał inwestycji ostatecznie zgodny z oczekiwaniami torunian.

Trasa Średnicowa przecinać ma Toruń na kierunku z zachodu na wschód. Docelowo Miejska Pracowania Urbanistyczna przypisuje jej rolę drogi głównej przyspieszonego ruchu, co wymyślono już w latach 60. Dzięki niej ma być możliwy szybki przejazd przez miasto bez konieczności zatrzymywania się. Do tego niezbędne są skrzyżowania dwupoziomowe, których jednak na razie nie zdecydowano się realizować.

– Budowa Trasy Średnicowej nie była planowana tylko i wyłącznie pod kątem „przelotówki” ze wschodu na zachód – broni obecnej inwestycji Stefan Kalinowski, dyrektor MZD w Toruniu. – Jej głównym zadaniem jest obsługa osiedli mieszkaniowych.

Zamiast estakad mamy więc dziś dwa skrzyżowania z ruchem okrężnym – Trasy Średnicowej-Północnej z Szosą Chełmińską i ul. Grudziądzką. Ruch drogowy na tym pierwszym czynnym fragmencie średnicówki, oddanym do użytku 30 maja, niemal nie istnieje.

– Po pierwsze, to nie są ronda, ale skrzyżowania z wyspą centralną – kontynuuje Kalinowski. – Gdyby sygnalizacji nie było, niektórzy w ogóle nie mogliby się włączyć do ruchu. Gdyby ruch odbywał się zgodnie z oznakowaniem, czyli pierwszeństwo ma ten, co jest już przy wyspie – każdy następny dojeżdżający do skrzyżowania musiałby się zatrzymać. Wtedy, w przypadku ul. Grudziądzkiej, korek mógłby się ciągnąć aż do Kaszownika. Skrzyżowanie jest za małe, żeby traktować je jak rondo. To samo tyczy się skrzyżowania Trasy Średnicowej Północnej z Szosą Chełmińską. Nie wykluczamy, że mogą być kiedyś przebudowane na bezkolizyjne.

Kręgosłup całego miasta

To kłóci się z pierwotnymi koncepcjami, a jednocześnie wróży ponowne wydatki na budowany właśnie odcinek trasy od Grudziądzkiej do Wschodniej (chodzi o jej północną część, za torami kolejowymi). W przeważającej części trasa będzie na tym odcinku jednojezdniowa. I tu też „nie wyklucza się” jej przebudowy.

– My zabiegaliśmy, żeby od razu budować estakady lub tunele – zauważa Andrzej Milkowski, wieloletni pracownik Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Toruniu. – Teraz wychodzi na to, że miasto coś ułomnego zbuduje, a potem będzie musiało zniszczyć na potrzeby modyfikacji. W 1999 roku przeprowadzono badanie ruchu w poszczególnych punktach Torunia. Uwzględniono przyrost mieszkańców, samochodów. W rezultacie okazało się, że Trasa Średnicowa jest niezbędna, aby rozładować ruch w Toruniu, ale w formie docelowej, czyli dwujezdniowej z rezerwą trzeciego pasa ruchu. I bezkolizyjnej. Miała być kręgosłupem całego miasta.

Z planów MPU wynika, że najpewniej nim się stanie, choć początkowo nieco garbatym. Ograniczony budżet pozwala na poprowadzenie średnicówki jedynie do ul. Skłodowskiej-Curie, niemal na całym odcinku od Grudziądzkiej w układzie jednojezdniowym. Wcześniejsza koncepcja realizacji inwestycji zakładała jej przebieg tyłami Rubinkowa i włączenie w Szosę Lubicką.

– Obecna sytuacja to tylko etap – uspokaja Anna Stasiak, Dyrektor MPU w Toruniu. – Planistycznie mamy zarezerwowany cały korytarz pod tę trasę o długości około 15 kilometrów z wyłączeniem 200-metrowego odcinka w pobliżu skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. św. Józefa. Co do przewężeń, są przygotowaniem pod przyszłą budowę wiaduktów. Musimy wziąć też pod uwagę, że choć obecnie ruch samochodowy się nasila, w końcu może przyjść opamiętanie i wyparcie go przez transport publiczny.

Tuż obok skrzyżowania ul. Wschodniej z ul. Skłodowskiej-Curie trwają już prace przy estakadzie o długości 700 metrów. Konstrukcja przebiegać będzie nad torowiskiem kolejowym i tramwajowym, również w formie jednej jezdni.

– Mamy do czynienia z rozwiązaniem tymczasowym – przyznaje Stefan Kalinowski. – Z prognoz ruchu wynika, że na razie powinno wystarczyć. Jedyny odcinek dwujezdniowy rozpięty będzie między ulicami – Batorego i Chrobrego, ale bardzo krótki. O poprowadzeniu średnicówki do Szosy Lubickiej na razie się nie mówi. Nie jest to potrzebne. Dwujezdniowa ul. Skłodowskiej-Curie i, wspomniana, Szosa Lubicka, rozładują ruch.

200 najtrudniejszych metrów

W dalszej fazie planowania jest włączenie ul. Wschodniej, będącej przedłużeniem nowego mostu, do omawianej arterii Torunia. To osobny, skomplikowany temat. Nim do tego gordyjskiego węzła dotrze średnicówka, przeciąć się musi z ulicami Batorego i Chrobrego, gdzie sporo nieruchomości czeka rozbiórka. Takie rozwiązanie nie wchodzi w grę na, przytoczonym przez Annę Stasiak, 200-metrowym odcinku koło skrzyżowania ulic Św. Józefa z Grunwaldzką. Od 1932 roku stoi tam willa zamieszkiwana przez znaną w Toruniu rodzinę Karaszewskich. Jako zabytek, którego Miasto w żaden sposób nie może naruszyć, znacząco utrudnia przebieg Trasy Średnicowej.

– Konserwator nie pozwala wejść na ten teren z inwestycją – tłumaczy Anna Stasiak. – Jednym z rozwiązań tego problemu jest przeprowadzenie jednojezdniowego tunelu pod ogrodem willi. Ta koncepcja osłabi niestety obsługę szpitala na Bielanach i generalną płynność ruchu drogowego.

Miejski Zarząd Dróg widzi obejście tej przeszkody w zastosowaniu wąskiej estakady. Takie rozwiązanie będzie musiało spełnić wymogi ewentualnej decyzji środowiskowej, bo zacienieniu może ulec zabytkowy ogród.

– Trudno mi sobie wyobrazić widok takiej konstrukcji z okna, ale nasza rodzina nie jest stroną w tych rozmowach. Toczą się między Miastem a urzędami nadzoru konserwatorskiego – przypomina prof. Robert Karaszewski, zamieszkujący willę stanowiącą przeszkodę w rozwoju Trasy Średnicowej.

Warto wiedzieć, że obiekt ten został wpisany do rejestru zabytków przez ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora w roku 1986 roku. Mówi się, że dość niespodziewanie i bez zapowiedzi. Dlatego do dziś punkt ten stanowi jedyny fragment arterii nieobjęty planowaniem przez MPU. Nazywany czasami – miejską czarną dziurą.


Komentarze

komentarzy

| E-wydanie
| Facebook
| Czytaj także