Starówka z dofinansowaniem

Fot. Łukasz Piecyk

Ponad 54 miliony złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała gmina Miasta Toruń na realizację projektu Toruńska Starówka – etap II w ramach POiŚ 2014-2020. Kwota ta wynosi 85 % całkowitych kosztów działań, które wynoszą niespełna 71,5 mln złotych.

– Projekt obejmuje 8 partnerów oraz Gminę Miasta Toruń jako partnera wiodącego i 13 wybranych obiektów – tłumaczy Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik Urzędu Miasta. – Ze względu na szeroki zakres prac konserwatorsko – remontowych oraz dla osiągnięcia wspólnego celu jakim jest ochrona dziedzictwa kulturowego Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, przedsięwzięcie jest realizowane w formule partnerstwa. Kolejne kroki, które zostaną podjęte w ramach realizacji projektu to wszczęcie postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców prac oraz rozpoczęcie prac, które planowane jest na II połowę 2017 roku.

Beneficjentami projektu są: 4 kościoły w Zespole Staromiejskim, 3 samorządowe instytucje kultury, 1 organizacja pozarządowa oraz Gmina Miasta Toruń.

W ramach projektu Toruńska Starówka prace realizowane będą:

 • w Domu Kopernika (remont kamienicy, adaptacja poddasza, modernizacja wystawy),
 • w Muzeum Toruńskiego Piernika (adaptacja tylnej oficyny, klatki schodowej i dziedzińca),
 • w CK Zamek Krzyżacki (prace konserwatorskie Zamku Krzyżackiego),
 • w Pałacu Dąmbskich (przebudowa i remont konserwatorski),
 • w kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego  (prace konserwatorskie dachu i elewacji),
 • w kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu (zabytkowe elementy wnętrza, i otoczenie kościoła),
 • w kościele katedralnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła w Toruniu (zabytkowe elementy wnętrza, naprawa muru centralnego, zabezpieczenie obiektu),
 • w kościele Parafii Ewangelicko-Augsburskiej p.w. św. Szczepana (elewacja i dach),
 • w zborze ewangelickim na Rynku Nowomiejskim (Fundacja Tumult: rewitalizacja i modernizacja budynku),
 • w ruinach kościoła i klasztoru podominikańskiego (prace konserwatorskie i zagospodarowanie otoczenia),
 • w Dworze Mieszczańskim (prace konserwatorskie elewacji oraz stolarki)
 • w Stawie Komtura (prace konserwatorskie muru)
 • w Domu Harcerza (prace konserwatorsko-remontowe oficyny Pałacu Meissnera)