Stop 18 – kolejna akcja Straży Miejskiej

W ferie municypalni zwiększają patrole, dbając o ład i bezpieczeństwo w mieście (fot. sxc.hu)

„Stop 18” – pod taką nazwą rozpoczęła się akcja realizowana przez Straż Miejską w Toruniu, skierowana do miejscowych sprzedawców. Ma ona na celu kontrole punktów sprzedaży nikotyny.

W ramach podejmowanych działań edukacyjno-prewencyjnych na rzecz ograniczenia sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim dzielnicowi Straży Miejskiej zaczęli kontrolować punkty sprzedaży papierosów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc znajdujących się w pobliżu placówek oświatowych.

W każdym kontrolowanym punkcie strażnicy przypomną sprzedawcom zasady odpowiedzialnej sprzedaży, przekażą ulotki, a także naklejki z napisem „STOP 18. Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18”.