Straż Miejska podjęła współpracę z Izbą Celną

Współpraca obu służb będzie również polegać na wymianie informacji o zagrożeniach (fot. Adam Zakrzewski)

Komendant Straży Miejskiej w Toruniu wspólnie z Dyrektorem Izby Celnej w Toruniu podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy obu służb. Dokument reguluje między innymi zakres współpracy pomiędzy obiema instytucjami w zakresie realizacji wspólnych działań kontrolno – prewencyjnych.

Od marca na terenie toruńskich targowisk będzie można spotkać łączone patrole Straży Miejskiej oraz Izby Celnej w Toruniu.

– W ramach pełnionych służb funkcjonariusze szczególną uwagę będą zwracać na eliminowanie różnego rodzaju działań przestępczych, a w szczególności nielegalnego handlu wyrobami nikotynowymi oraz alkoholowymi bez polskich znaków akcyzowych, a także gier hazardowych – mówi rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Toruniu Jarosław Paralusz.

Współpraca obu służb będzie również polegać na wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego, bieżących konsultacjach dotyczących realizowanych zadań, prowadzeniu działań zmierzających do ograniczenia przestępstw, wymianie informacji i współdziałaniu między Strażą Miejską w Toruniu, a Izbą Celną w zakresie ich kompetencji.