Strefa Płatnego Parkowania w sobotę będzie darmowa?

Czy od września parkowanie w pobliżu starówki w soboty będzie bezpłatne? Decyzja zapadnie w najbliższych miesiącach (fot. archiwum)

 

W weekendy toruńska Strefa Płatnego Parkowania wypełniona jest samochodami po brzegi. W związku z niedawnym wyrokiem augustowskiego sądu, który orzekł o niepobieraniu opłat w soboty i niedziele, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu wraz z Urzędem Miasta wyszli z podobną inicjatywą w grodzie Kopernika. O tym jednak muszą zadecydować radni.

Strefę Płatnego Parkowania ustala się na obszarach, na których pojawia się deficyt miejsc postojowych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, opłatę za postój w takiej strefie pobiera się w określone dni robocze, w wytyczonych godzinach lub całodobowo. Jak więc jest z sobotami?

– Zgodnie z ostatnim wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego sobotniego parkowania w Augustowie, opłat nie powinno się pobierać – tłumaczy Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. – Prawo dla wszystkich miast powinno być takie samo, tak więc i u nas opłata za sobotnie parkowanie również zostanie zniesiona.

Miasto przygotowuje się do wprowadzenia zmian do uchwały i regulaminu Strefy Płatnego Parkowania. Jak zaznacza rzecznik MZD, obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektów dokumentów. Trwa również analiza dotycząca kosztów zmiany i aktualizacji regulaminu. Jak jednak zaprzestanie pobierania opłat w soboty w SPP zmieni funkcjonowanie jej w pobliżu starówki?

– Należy sobie zadać pytanie, jaki jest cel zniesienia opłat – zaznacza Aleksandra Iżycka, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta. – Jeżeli ma to wpłynąć korzystnie na centrum miasta i zwiększyć frekwencję na starówce, to całkowite zniesienie opłat za parkowanie nie rozwiązuje problemów. Efektem może być zmniejszona rotacja, która – zgodnie z założeniem SPP – jest wymuszana opłatą. Z drugiej strony, sporo przedsiębiorców postulowało o zniesienie zapłaty w soboty, bo ich zdaniem opłata odstrasza od przyjazdu na starówkę.

A ile miasto straci, jeżeli plany darmowej soboty zostaną zrealizowane? Według obliczeń MZD w soboty, w całym 2015 roku, kierowcy zostawili w parkometrach czterysta tysięcy złotych.