Stypendia sportowe 2014 przyznane

Uroczystość odbyła się 27 lutego w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego (fot. torun.pl)

Stypendia sportowe na 2014 r. przyznał wczoraj prezydent Torunia Michał Zalewski. Wyróżnienie otrzymało 175 zawodników oraz 13 trenerów.

Do stypendium sportowego złożono łącznie 236 wniosków, z czego 16 wniosków nie spełniało wymogów uchwały.

Stypendia sportowe zostały przyznane na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Uroczystość wręczenia decyzji uświetnił kwartet saksofonowy Zespołu Szkół Muzycznych „Wesołe Konewki” pod kierownictwem Dariusza Zaleśnego.