Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

Autyzm to jedno z bardziej skomplikowanych i niewyjaśnionych medycznie zaburzeń rozwojowych (fot. oficjalna strona akcji)

Niebieski kolor rozświetli nową halę sportową przy ul. Bema. Oświetlenie przypominać będzie obchodzony 2 kwietnia Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Niebieską elewację można będzie zobaczyć w godz. od 12.00 – 20.00.

Towarzystwo Autyzmu w Toruniu o godzinie 18:30 zaprasza wszystkie osoby z autyzmem, ich rodziny, bliskich, również pedagogów, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych do Arsenału przy Dominikańskiej 9. Spotkanie poświęcone będzie problemom, z jakimi borykają sie osoby z ASD i ich rodziny oraz możliwościom rozwiązania tych problemów. Obecni na nim będą diagności oraz terapeuci z Towarzystwa Autyzmu w Toruniu. Po spotkaniu, około godziny 20.00, jego uczestnicy udadzą się pod pomnik Mikołaja Kopernika, aby „oświetlić się ” na niebiesko. Organizatorzy tego wydarzenia proszą o zabieranie latarek.

Autyzm to jedno z bardziej skomplikowanych i niewyjaśnionych medycznie zaburzeń rozwojowych. Zasadnicze cechy autyzmu to: nieumiejętność komunikacji, nie rozwijające się samoistnie u dziecka interakcje społeczne oraz mocno ograniczone formy aktywności. Przeprowadzone badania pokazują, że zapewnienie szybkiej i właściwej diagnozy, inwestowanie we właściwą i odpowiednio rozpoczętą terapię oraz wielospecjalistyczną pomoc pozwala wielu osobom z autyzmem osiągnąć względną samodzielność.

W Toruniu funkcjonują dwie organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą osobom dotkniętym autyzmem: Towarzystwo Autyzmu w Toruniu oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem.