Światowy Dzień Wody 2014

W krajach gdzie pracuje PAH to kobiety i dzieci są odpowiedzialne za noszenie 20 litrowych kanistrów z wodą (fot. PAH)

Toruńskie biuro Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Centrum sztuki Współczesnej zapraszają na spotkanie „Spragnieni. O Somalii i Sudanie Południowym”. Wydarzenie odbędzie się z okazji Światowego Dnia Wody.

O Somalii i Sudanie Południowym, 20 marca 2014 o godzinie 18.00 w Czytelni CSW, opowie Łukasz Skoczylas, pracownik misji Polskiej Akcji Humanitarnej w obu krajach. Oprócz ciekawych historii, nie zabraknie także zdjęć i filmów z tego rejonu świata. Będzie mowa o życiu codziennym w Somalii i Sudanie Południowym, wyzwaniach stojących przed mieszkańcami i mieszkankami tych krajów, problemie dostępu do wody i sposobach radzenia sobie z nim, a także o tym, jak żyje się i pracuje Europejczykom w tym regionie. Szczególna uwaga zostanie poświęcona sytuacji kobiet i dzieci.

W krajach gdzie pracuje PAH to kobiety i dzieci są odpowiedzialne za noszenie 20 litrowych kanistrów z wodą. Nierzadko są zmuszone do pokonywania wielu kilometrów w upalnym słońcu. Szacuje się, że kobiety na całym świecie poświęcają dziennie 200 milionów godzin na marsze po wodę. To czas, który mogłyby poświęcić m.in. na pracę zarobkową. Dzięki budowanym przez PAH studniom i ujęciom wodnym zyskują dostęp do czystej wody pitnej, nie muszą chodzić po nią tak daleko i chronią swoje rodziny przez plagą chorób.

W Somalii tylko 40% dzieci pobiera edukację. Polska Akcja Humanitarna zmienia tę rzeczywistość, budując w pobliżu szkół tradycyjne zbiorniki na wodę – berkady. Dzięki dostępowi do wody i zakładanym ogródkom warzywnym, znacząco rośnie liczba dzieci uczęszczających na lekcje. Tylko w 2013 roku w ramach działań fundacji 75 tys. osób uzyskało komfort posiadania studni lub innego ujęcia wodnego umożliwiającej normalne życie.

Ponadto, zainicjowana będzie akcja „Z głębi serca”. Poprzez specjalną aplikację każdy internauta może dołączyć do grupy osób, które chcą zmieniać świat na lepsze, a także realnie pomóc wpłacając środki na budowę studni.