Światowy Dzień Zdrowia w Toruniu

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony będzie również w Toruniu

Choroby przenoszone przez wektory, czyli organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów będą tematem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Wydarzenie, ustanowione przez WHO, odbywają się na całym świecie 7 kwietnia.

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Dnia 7 kwietnia 2014 r. Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zaprasza mieszkańców Torunia, w godz. 11.00 – 17.00 do Ulicznego Punktu Konsultacyjnego na Rynku Staromiejskim, gdzie bezpłatnie będzie można skorzystać z następującej oferty:

• specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,
• pomiaru ciśnienia krwi,
• pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),
• materiałów informacyjno-edukacyjnych

Przygotowane zostały również prozdrowotne wydarzenia towarzyszące:

  • happening przygotowany przez Młodzieżowych Liderów pt. „Uzależnienie to więzienie”. Przebrana za więźniów młodzież z transparentami o godz.12.00 ruszy spod Siedziby TPPU i przejdzie ulicami Starówki do Punktu Konsultacyjnego na Rynek Staromiejski. Tam przedstawi scenkę pantomimiczną ukazującą uzależnienie jako drogę do utraty wolności. Pantomima zostanie odegrana trzykrotnie w godzinach: 12.30-12.45, 14.30-14.45, 16.30-16.45
  • Lady Fitness Gracja

1. godz. 11.00 – ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE DLA PAŃ po 50 r. ż.- Lady Fitness Gracja ul. Szosa Lubicka 137. Obowiązują wcześniejsze zapisy tel. /56/ 655 90 02.

2. w godz. 8.00 – 13.00 –PORADY DIETETYKA pokój 139 I piętro

3. w godz. 8.00 – 11.30 – EDUKACJA W ZAKRESIE SAMOKONTROLI PIERSI I WIRUSA HPV pokój 141