Szkolenie z Niebieskiej Karty w Liceum Ogólnokształcącym nr 4

Nauczyciele zapoznali się z najważniejszymi zasadami podejmowania interwencji (fot. Adam Zakrzewski)

O obowiązku podejmowania interwencji w przypadku wystąpienia podejrzenia przemocy w rodzinie rozmawiało z Hanną Giełdon Szramowską 34 nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Toruniu. Koordynatorka ds. profilaktyki Straży Miejskiej zapoznała pracowników LO z procedurami Niebieskiej Karty w szkole.

W trakcie zajęć pedagodzy zapoznali się cechami charakterystycznymi różnych form przemocy wobec dzieci, podstawami prawnymi podejmowanych działań, a także procedurami Niebieskiej Karty w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie.

Nauczyciele zapoznali się również z działaniami podejmowanymi przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu.