„Dzieła sztuki rusznikarskiej ze zbiorów polskich”