II Ogólnopolskie Zawody Osób Niepełnosprawnych w Trójboju Siłowym.