Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. Jean-Pierre’a Rampala Paryż