organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu