Pianobus Tomka Stroynowskiego: Ziemia Dobrzyńsko-Chełmińska