Tańsze bilety MZK i nocne kursy tramwajów – radni debatują ws. komunikacji miejskiej

Obniżki cen biletów mają zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej (fot. archiwum)

Niższe ceny niektórych biletów miesięcznych i nowe bilety rodzinne, weekendowe i 15-dniowe – takie być może zmiany czekają mieszkańców Torunia od nowego roku. Warto tu dodać, że w nowym roku miasto chce także wprowadzić więcej tramwajowych kursów nocnych. Z projektem tej ustawy zapoznali się już radni.

By zachęcić pasażerów do korzystania ze stale rozwijającej się sieci tramwajowej, od nowego roku miasto planuje obniżyć ceny niektórych biletów.

I tak cena biletu miesięcznego na wszystkie linie dzienne i nocne autobusowe i tramwajowe w granicach administracyjnych miasta może zostać obniżona ze 145,20 zł do 100,00 zł, z jednoczesnym wprowadzeniem w tej kategorii biletu ulgowego za 50,00 zł.Dotychczasowy bilet na jedną linię tramwajową ma kosztować nie – jak dotąd – 71,60 zł, lecz tylko 70,00 zł i obowiązywać nie tylko na jednej linii, lecz na wszystkich liniach tramwajowych dziennych i nocnych. Odpowiednio zasada ta dotyczyłaby biletów ulgowych. Z kolei za przejazd nocnym tramwajem zapłaci się nie dwukrotność biletu jednorazowego, czyli 5,60 zł, lecz jednokrotność, czyli tyle samo co w dzień – 2,80 zł.

Od nowego roku planuje się także wprowadzić nowe bilety:

  • bilet rodzinny jednodniowy na wszystkie linie dzienne (autobusowe i tramwajowe) w granicach administracyjnych miasta uprawniający do przejazdu od 1 do 2 osób dorosłych wraz z 1 do 4 dzieci do lat 18,za cenę 14 zł. W ramach tego biletu komunikacją miejską może jeździć do 6 osób niekoniecznie spokrewnionych przy nieograniczonej ilości przejazdów w ciągu jednego dnia. Bilet ważny będzie w dniu skasowania. Cena biletu skalkulowana została na poziomie kosztu zakupu biletów jednorazowych dla 1 osoby dorosłej z trójką dzieci lub dwóch osób dorosłych z jednym dzieckiem na trasie „tam i z powrotem”. Każda kolejna osoba (dorosły lub dziecko) korzystająca z przejazdu w ramach tego biletu oraz każdy kolejny przejazd (ponad ilość podaną w kalkulacji), wpływają na obniżenie ceny płaconej przez pasażerów.
  • bilet rodzinny weekendowy na wszystkie linie dzienne (autobusowe i tramwajowe) w granicach administracyjnych miasta dla 1-2 osób dorosłych oraz 1-4 dzieci do lat 18 za cenę 16 zł. Bilet ważny będzie wyłącznie w soboty, niedziele i święta, w dniu skasowania i następnym. Koszt, jaki poniosą pasażerowie korzystający z tego biletu w dwa następujące po sobie dni wolne, jest prawie o połowę mniejszy, niż koszt zakupu biletu jednodniowego.
  • bilet weekendowy na wszystkie linie dzienne i nocne (autobusowe i tramwajowe) w granicach administracyjnych miasta dla 1-2 osób dorosłych za cenę 20 zł. Przy założeniu, że każda z dwóch osób skorzysta z 2 przejazdów dziennych i 2 przejazdów nocnych w ramach biletów jednorazowych, łączny koszt przejazdu wyniósłby obecnie 33,60 zł. Wykorzystanie biletu weekendowego pozwoli zaoszczędzić 40% dotychczasowego kosztu przejazdu.
  • bilet 15-dniowy na wszystkie linie dzienne w granicach administracyjnych miasta za cenę 50 zł, tj. zbliżoną do 50% ceny biletów miesięcznych.

Obniżenie cen za usługi komunikacji miejskiej oraz wprowadzenia nowych biletów mają na celu obniżenie kosztów przejazdu dla rodzin wielodzietnych i w weekendy, stworzenie oferty dla turystów zwiedzających Toruń oraz wzrost wykorzystania komunikacji miejskiej w miejsce samochodów osobowych, szczególnie w weekendy i święta.

Miasto liczy, że niższe wpływy spowodowane obniżeniem cen trzech biletów i wprowadzeniem czterech nowych zostaną zrównoważone większą liczbą pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.

Kolejna zmiana będzie ważna dla gapowiczów. Obecnie mają oni dwa dni na uiszczenie kary za przejazd bez biletu, a od nowego roku będą na to mieli tydzień.

Podczas sesji rady miasta 26 września odbyło się pierwsze czytanie „biletowych” uchwał. Na jednej z najbliższych sesji radni zdecydują, czy przyjąć propozycje miasta.