Tarasewicz, Tarasin, Kobro i wielu innych w CSW [zdjęcia]

Prace blisko 100 twórców powojennej Polski można zobaczyć od 28 kwietnia w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. Wystawę „Tu jesteśmy. Wybrane prace polskiej sztuki po 1945 roku z kolekcji Krzysztofa Musiała” będę w Toruniu do połowy sierpnia i są jedynie częścią zbiorów wspomnianego Krzysztofa Musiała.