Toruń bogatszy o nowe budki lęgowe

Fot. ilustracyjne

Miasto, w parkach i skwerach, rozmieściło ponad pięćdziesiąt budek lęgowych i dziesięć hoteli dla owadów. Koszt zadania wyniósł 11,2 tys. zł. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, stąd w najbliższym czasie planowany jest zakup i montaż kolejnych budek.

– Utworzenie miejsc lęgowych dla ptaków oraz punktów ich dokarmiania a także domków dla owadów na terenach zieleni w Toruniu to przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta, oraz ochronę gatunkową zwierząt, możliwość ich przetrwania w trudnych warunkach środowiska miejskiego i zwiększenie liczebności populacji – mówi dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia Szczepan Burak.

Wykonawcą zadania jest firma GW Factory S.C Gromyko i Wyleziński. Montaże budek rozpoczęła 24 maja. Zadanie utworzenia miejsc lęgowych dla ptaków oraz punktów ich dokarmiania a także domków dla owadów na terenach zieleni w Toruniu to koszt 11 250 zł, w tym 9 tys. zł pochodzi z dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu.

W ramach działań edukacji ekologicznej dużym zainteresowaniem rozlokowania na swoich terenach budek dla ptaków (łącznie 68 sztuk ) oraz karmników dla ptaków (łącznie 10 sztuk) wykazały się palcówki oświaty w Toruniu.

– Wprowadzenie takiej formy aktywnej edukacji ekologicznej jaką jest ustawienie karmnika zaangażuje wychowanków do czynnej opieki nad ptakami i przybliży im ich środowisko życia – dodaje Szczepan Burak.. Przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia niesie za sobą również szczególne znaczenie wychowawcze i kształtuje proekologiczne postawy wśród najmłodszych. Trudno o bardziej obrazowe i przydatne pomoce dydaktyczne, które dadzą równie wymierny efekt.

Fot. Urząd Miasta Toruń