Toruń Ogrodem – regulamin konkursu

Sponsorem tegorocznej edycji konkursu Toruń Ogrodem jest Leroy Merlin

Do konkursu „Toruń Ogrodem” można zgłosić każdy wypielęgnowany ogródek przydomowy, każdą osiedlową rabatkę i zadbany teren toruńskiej zieleni. Aby wziąć udział w plebiscycie, każda kandydatura musi spełniać podstawowe warunki określone w regulaminie.

Zgłaszać można:

  • tereny zieleni o powierzchni większej niż 50 ㎡ przy budynkach wielorodzinnych (zieleń osiedlowa, plomby, bloki itp.)
  •  tereny zieleni przy budynkach jednorodzinnych eksponowane od strony ulicy
  •  tereny zieleni o powierzchni większej niż 50 ㎡ wokół obiektów użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, kościoły, sklepy, centra handlowe itp.)
  •  działki ogrodnicze położone na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców
  •  „Najpiękniejszy ogród Torunia” – Nagroda czytelników dwutygodnika „Tylko Toruń”

Tereny zieleni do konkursu mogą zgłaszać:

  •  właściciele posesji, terenu
  • osoby trzecie (wymagana jest jednak pisemna zgoda właściciela zgłaszanego terenu)

Na zgłoszenia czekamy do dnia 30.06.2014 r.
W kategorii „Najpiękniejszy ogród Torunia” – Nagroda czytelników dwutygodnika „Tylko Toruń” głosować można od 1.07.2014 do dnia 31.08.2014 r.

Ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu nastąpi 10.10.2014 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej lub elektronicznej (skan oryginału karty zgłoszenia udziału) na formularzu dostępnym na oficjalnej stronie konkursu. Do zgłoszenia należy dołączyć 5 zdjęć terenu w formie papierowej (maksymalny format A4) lub cyfrowej. Zdjęcia powinny przedstawiać widok ogólny (min 1 zdjęcie) i najatrakcyjniejsze ujęcia zgłaszanego terenu (pozostałe zdjęcia) – na ich podstawie komisja konkursowa zakwalifikuje zgłoszenia do dalszej oceny i udziału w konkursie. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: PZITS O/Toruń, Piernikarska 4/1, 87-100 Toruń lub konkurs@torunogrodem.pl

Laureat Nagrody „Najpiękniejszy ogród Torunia” zostanie wyłoniony w głosowaniu SMS.

Sponsorem konkursu jest sieć hipermarketów branży budowlanej Leroy Merlin.

Obraz1