„Toruń Ogrodem” – rozpoczynamy wielki konkurs

Ogród, który zwyciężył w poprzedniej edycji konkursu "Toruń Ogrodem"

Torunianie pokochali wspaniałe ogrody i piękne kwiaty. Bydgoskie Przedmieście jako pierwsze zasłynęło zielenią. Teraz każdy ogród może mieć szansę zaistnienia w kolejnej edycji miejskiego konkursu „Toruń Ogrodem”.

W tym roku odbędzie się jubileuszowa – 15. edycja konkursu na najpiękniejsze zieleńce w Toruniu. Plebiscyt skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta, którzy posiadają ogrody przydomowe oraz instytucji, które pielęgnują skrawek zieleni przy obiektach użyteczności publicznej. Konkurs rozpoczęty w 2000 roku potwierdził, że Toruń zasługuje na miano “miasta zieleni”, które zyskał już w okresie międzywojennym.

– Konkurs “Toruń Ogrodem” przez 14 lat cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców – mówi Szczepan Burak, dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia. – Plebiscyt ten żyje swoim życiem i ma wielkie powodzenie w mieście, dzięki niemu wszczepia się mieszkańcom ideę upiększania otoczenia.

Konkurs “Toruń Ogrodem” skierowany jest do wszystkich osób mieszkających w naszym mieście. Składa się z trzech stałych kategorii: teren zielony przy domach jednorodzinnych, zabudowie wielorodzinnej oraz przy obiektach użyteczności publicznej. Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na adres PZITS Oddział Toruń, ul. Piernikarska 4/1, 87-100 Toruń lub elektronicznej poprzez formularz konkursowy dostępny na oficjalnej stronie “Toruń Ogrodem” (www.torunogrodem.pl) w terminie od 9 maja do 30 czerwca 2014 r. Każdy ogród powinien zostać udokumentowany fotografiami.

Do zgłoszenia należy dołączyć 5 zdjęć terenu zieleni w formie papierowej (maks. format A4) lub cyfrowej. Fotografie powinny przedstawiać widok ogólny i najatrakcyjniejsze ujęcia zgłaszanego terenu. Ponadto właściciel ogrodu musi wyrazić pisemną zgodę na udział, co wiąże się z akceptacją regulaminu dostępnego na oficjalnej stronie konkursu “Toruń Ogrodem”.

– Oceniana jest zieleń widoczna od strony ulicy -informuje dyrektor Szczepan Burak. – Ogrody są dla mieszkańców, powinny więc być odkryte. Co ważne, w konkursie nie oceniamy balkonów. My chodzimy po ziemi.

W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele: Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Torunia, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów Sanitarnych Oddział Toruń, Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, Polskiego Związku Działkowców Okręg Toruńsko-Włocławski, a także innych instytucji lub osób prywatnych. Komisja nie może składać się z osób, które uczestniczyły w procesie tworzenia i utrzymania ocenianego terenu. Obowiązkiem jury będzie, m.in. osobiste odwiedzenie zgłoszonego ogrodu lub fragmentu zieleni. Sprawdzi ono również sposób prowadzenia prac. Ko-misja przyjrzy się także pielęgnacji oraz ochronie roślin.

– Podczas oceny zgłoszonego miejsca jury będzie brało pod uwagę takie kryteria, jak: architektura krajobrazu, wkomponowanie terenu zieleni w otaczającą zabudowę, kondycja roślinności, sposób utrzymania świadczący o wykonywaniu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych oraz wrażenie ogólne – dodaje dyrektor. – Na ostateczne zatwierdzenie wszystkich kategorii oceniania jeszcze czekamy.

Niebawem prezydent Torunia Michał Zaleski podpisze obowiązujący w tym roku regulamin konkursu. Finał plebiscytu “Toruń Ogrodem” odbędzie się 10 października podczas 10. Konferencji Naukowo – Technicznej “Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”. Podczas tego wydarzenia zwycięzcom wręczone zostaną nagrody pieniężne i rzeczowe. Osobne wyróżnienie przyznają także mieszkańcy miasta Torunia oraz czytelnicy gazety “Tylko Toruń” we wspólnym głosowaniu SMS-owym.

– Na nagrody w 15. edycji konkursu miasto prze-znaczyło kwotę 7 tysięcy złotych – mówi dyrektor Szczepan Burak. – Swój wkład w plebiscyt mają także sponsorzy.

Do poprzedniego konkursu “Toruń Ogrodem” nadesłano około 60 zgłoszeń. W tym roku uczestniczyć może każdy – nawet laureaci z wcześniejszych edycji. Patronat nad konkursem “Toruń Ogrodem” objął prezydent Torunia Michał Zaleski.

LeroyMerlin+1