Torunianie odcięci od ciepłej wody

Od poniedziałku (30 maja) do piątku (3 czerwca) mieszkańcy Torunia zostaną pozbawieni ciepłej wody. Wszystko za sprawą konieczności podłączenia istniejącej instalacji ciepłowniczej do nowej – gazowej.

EDF Toruń przeprasza odbiorców za te niedogodności i zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby wspomniane prace wykonać w możliwie jak najkrótszym czasie wyjaśnia Julita Karpińska, główny specjalista ds. komunikacji EDF Polska SA.

Elektrociepłownia gazowa w EDF Toruń, która w 2017 r. zastąpi obecne kotły węglowe, powstaje przy ul. Ceramicznej. Będzie wyposażona w wysokosprawną i niskoemisyjną instalację kogeneracyjną, czyli produkującą jednocześnie energię elektryczną i ciepło, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 330 MWt oraz mocy elektrycznej ok. 100 MWe. Budowa elektrociepłowni gazowej w EDF Toruń rozpoczęła się lipcu 2015 roku, a uruchomienie elektrociepłowni planowane jest w pierwszym kwartale 2017 r.

– Produkowane w elektrociepłowni gazowej ciepło zasili miejski system ciepłowniczy, a energia elektryczna przyczyni się do poprawy i zapewnienia długoletniego bezpieczeństwa energetycznego Torunia i regionu – dodaje przedstawicielka EDF Polska SA. – Pokryje wszystkie bieżące potrzeby cieplne odbiorców sieci ciepłowniczej oraz zapotrzebowanie szczytowe w okresie zimowym – przy bardzo niskich temperaturach. Dzięki zastąpieniu kotłów węglowych nową elektrociepłownią gazową, znacznie obniży się poziom emisji tlenków siarki (o 99%), tlenku azotu (83%) i pyłów (o 93%) przyczyniając się do znaczącej poprawy jakości powietrza w Toruniu.