Torunianie odcięci od ciepłej wody

Brak ciepłej wody będzie problemem dla mieszkańców miasta przez pięć dni (fot. sxc.hu)

Od poniedziałku (30 maja) do piątku (3 czerwca) mieszkańcy Torunia zostaną pozbawieni ciepłej wody. Wszystko za sprawą konieczności podłączenia istniejącej instalacji ciepłowniczej do nowej – gazowej.

EDF Toruń przeprasza odbiorców za te niedogodności i zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby wspomniane prace wykonać w możliwie jak najkrótszym czasie wyjaśnia Julita Karpińska, główny specjalista ds. komunikacji EDF Polska SA.

Elektrociepłownia gazowa w EDF Toruń, która w 2017 r. zastąpi obecne kotły węglowe, powstaje przy ul. Ceramicznej. Będzie wyposażona w wysokosprawną i niskoemisyjną instalację kogeneracyjną, czyli produkującą jednocześnie energię elektryczną i ciepło, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 330 MWt oraz mocy elektrycznej ok. 100 MWe. Budowa elektrociepłowni gazowej w EDF Toruń rozpoczęła się lipcu 2015 roku, a uruchomienie elektrociepłowni planowane jest w pierwszym kwartale 2017 r.

– Produkowane w elektrociepłowni gazowej ciepło zasili miejski system ciepłowniczy, a energia elektryczna przyczyni się do poprawy i zapewnienia długoletniego bezpieczeństwa energetycznego Torunia i regionu – dodaje przedstawicielka EDF Polska SA. – Pokryje wszystkie bieżące potrzeby cieplne odbiorców sieci ciepłowniczej oraz zapotrzebowanie szczytowe w okresie zimowym – przy bardzo niskich temperaturach. Dzięki zastąpieniu kotłów węglowych nową elektrociepłownią gazową, znacznie obniży się poziom emisji tlenków siarki (o 99%), tlenku azotu (83%) i pyłów (o 93%) przyczyniając się do znaczącej poprawy jakości powietrza w Toruniu.