Toruński Rower Miejski w końcu ruszy?

Fot. archiwum

Toruński Rower Miejski ma nowego operatora. W przetargu zwyciężyła firma Arkus&Romet Group sp. z o.o. i WIM System sp. z o.o., która nadzorowała system w roku ubiegłym.

Na uruchomienie TRM mieszkańcy muszą jeszcze poczekać. Podpisanie umowy z nowym operatorem będzie możliwe, gdy pozostali uczestnicy przetargu nie odwołają się od wyboru do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku, gdy tak się nie stanie, miasto zawrze umowę na zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu. Wykonawca zaś zobowiązany będzie do uruchomienia systemu w ciągu 75 dni.

Uruchomienie Toruńskiego Roweru Miejskiego nastąpić miało tradycyjnie na początku marca. Wtedy też Miejski Zarząd Dróg poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na korzyść warszawskiej firmy BikeU sp. z o.o. Od decyzji tej odwołała się firma z Rzeszowa, czego skutkiem było unieważnienie decyzji i ponowna ocena złożonych ofert. W wyniku tych działań wybrano konsorcjum, które systemem zarządzało również w roku ubiegłym.

Konsorcjum Arkus&Romet Group sp. z o.o. i WIM System sp. z o.o. swoje usługi zaoferowała za kwotę ponad 6 mln zł, plasując się przed BikeU oraz Nextbike Polska S.A.

W ramach systemu TRM w mieście powstać ma 51 stacji, w których znajdować się będzie 510 rowerów.