Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji akcji „Moje Podwórko”

Program „Moje Podwórko” realizuje Biuro Toruńskiego Centrum Miasta (fot. Łukasz Piecyk)

Po raz pierwszy podwórka na toruńskiej Starówce i Bydgoskim Przedmieściu miały szansę na zmiany trzy lata temu. Od tego czasu udało się zmodernizować ich aż kilkanaście. To jednak nie koniec, bowiem przed nami kolejna szansa, by mieszkańcy wspomnianych rejonów miasta mieli okazję wziąć udział w projekcie rewitalizacji „Moje Podwórko”.

W tegorocznej puli programu znalazło się 150 tys. zł. O dofinansowanie remontu podwórek ubiegać się mogą wspólnoty mieszkaniowe, a także właściciele budynków zlokalizowanych w obszarze Zespołu Staromiejskiego i historycznego układu urbanistycznego miasta. Wnioski składać można do czwartku 15 lutego.

Zgodnie z założeniami programu w przypadku kosztów obejmujących tworzenie miejsc zielonych, stawiania urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych oraz małej architektury gmina może współfinansować działania maksymalnie do połowy wydanej przez realizatora kwoty.

A kiedy jest szansa uzyskania 70-procentowego wsparcia?

– W przypadku wymiany nawierzchni i infrastruktury podziemnej mieszkańcy mogą starać się o wyższy zwrot poniesionych kosztów – czytamy na oficjalnej stronie miasta. – Działania te wymagają dużo poważniejszych kosztów, stąd od ubiegłego roku zwiększono ich współfinansowanie.

Aby wnioski zostały rozpatrzone przez komisję oceniającą, trzeba wstępnie uzgodnić planowane zmiany z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Komisja w trakcie oceny wniosków będzie przyznawać dodatkowe punkty za przeprowadzone do tej pory prace remontowo-modernizacyjne, świadczące o dążeniu do zmian na podwórkach. Pod uwagę weźmie również to, czy są one spójne z planowanymi działaniami w ramach projektu.

Współfinansowane mogą być szczególnie działania związane z placami zabaw, zorganizowanymi terenami zielonymi, trwałymi elementami małej architektury i wieloletnimi nasadzeniami, miejscami rekreacji czy wydzielonymi zespołami łączonymi, które obejmują co najmniej jeden element wspomnianych urządzeń. W ubiegłym roku ze współfinansowania swoich działań skorzystało dziewięciu wnioskodawców, gospodarując w sumie kwotą 100 tys. zł.