Trwa przebudowa ul. Rudackiej. Dziś frezowanie

Przebudowa ulicy Rudackiej potrwa do końca maja 2015 roku. Prace będą kosztowały ponad 7,2 mln złotych (fot. MZD)

Na Rudackiej roboty idą pełną parą. Są one realizowane na dwóch odcinkach: od ul. Dybowskiej do Szkoły Podstawowej nr 17 oraz od ul. Podpięty do nowego mostu drogowego gen. E. Zawackiej.W ramach prac zostanie wykonana nowa jezdnia, chodniki , droga rowerowa oraz przebudowana będzie pętla autobusowa. 

– Na pierwszym z wyżej wymienionych odcinków została sfrezowana stara nawierzchnia i rozpoczęła się budowa kanalizacji oraz roboty rozbiórkowe – informuje Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik MZD Toruń. – Z kolei na drugim odcinku wykonywane są roboty ziemne, trwa korytowanie i przygotowania do układania nowej nawierzchni.

Warto wiedzieć:

Prace przy ul Rudackiej poprawią  bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpośrednie skomunikowanie tego terenu ze zjazdem z mostu. Prace będą realizowane na odcinku prawie dwóch kilometrów, od ul. Dybowskiej do ul. Otłoczyńskiej. W ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, której brak powodował ciągłe odnawianie spękań w nawierzchni. Pojawia się także nowe lampy i zostaną wykonane zjazdy do posesji.