Trwają prace na Średnicowej

W najbliższych dniach kolejne warstwy nawierzchni będą układane na skrzyżowaniu Trasy Średnicowej z ul. Dworcową i na zjeździe z estakady od strony Skłodowskiej-Curie (fot. nadesłane)

Układanie masy, malowanie oznakowania, prace przy kładce dla pieszych-tak można najkrócej opisać to, co dzieje się na placu budowy II etapu Trasy Średnicowej Północnej.

Ścieralna warstwa nawierzchni układana jest obecnie na skrzyżowaniu Trasy Średnicowej Północnej z ul. Chrobrego. W tym rejonie budowane są chodniki i ścieżka rowerowa. Gotowy jest już kanał deszczowy w ul. Chrobrego. Do zakończenia prac w tym miejscu pozostało wykonanie kanalizacji teletechnicznej.

– Prace trwają także na estakadzie – relacjonuje Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD Toruń. – Na obiekcie w najbliższych dniach pojawi się warstwa wiążąca. Warto przypomnieć, że estakada ma długość  454 m, wysokość 14 m w najwyższym miejscu i 9 m w najniższym miejscu. Jej szerokość całkowita wynosi 18,6m.

To nie koniec prac bitumicznych. W najbliższych dniach kolejne warstwy nawierzchni będą układane na skrzyżowaniu Trasy Średnicowej z ul. Dworcową i na zjeździe z estakady od strony Skłodowskiej-Curie.

– Gotowa jest także ulica Skłodowskiej-Curie – dodaje rzeczniczka. – Wykonawca ustawił oznakowanie pionowe, a na jezdni namalował znaki poziome.

Kształtów nabiera kładka dla pieszych na wysokości ul. Świętopełka. Wykonywane są prace przy szalowaniu i betonowaniu pochylni.

 

Warto wiedzieć

Długość całej trasy wynosi prawie 3,1 km ( w tym 454 m estakady).  W zakresie jest budowa trzech skrzyżowań z sygnalizacją świetlną – skrzyżowanie z ul. Batorego, skrzyżowanie z ul. Chrobrego, skrzyżowanie z ul. Skłodowską – Curie. W ramach zadania budujemy jezdnię południową trasy na całej długości a w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowań docelowy układ dwujezdniowy. Po stronie południowej na całej długości trasy będzie wykonany chodnik i ścieżka rowerowa oraz oświetlenie drogowe, gdzie zastosujemy oprawy energooszczędne LED, w zakresie jest również budowa kanalizacji deszczowej. Wzdłuż trasy wykonane zostaną odcinki ekranów akustycznych i płotki chroniące płazy przed dostępem do trasy. Do wykonania jest szereg robót związanych z przebudową infrastruktury kolidującej z budowaną trasą tj: przebudowa odcinków ciepłociągu, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej. W ramach zadania przebudowane zostało ok. 300 mb torowiska w ul. Skłodowskiej – Curie – ułożono nowe szyny tramwajowe, nową sieć trakcyjną i zbudowano przejazdy przez tory tramwajowe z płyt TINES. W nasypy na dojazdach do obiektu wbudowano  ok. 200 tys. ton materiału. Do budowy łącznie zużyte zostanie ok 37 tys. ton masy mineralno- bitumicznej i 25 tys. ton kruszywa łamanego.