Tydzień do Afryka Reggae Festival. Czym zajmuje się toruńskie biuro PAH-u?

Pracownicy toruńskiego oddziału Polskiej Akcji Humanitarnej (fot. Adam Zakrzewski)

Uczynić świat lepszym – to główna misja Polskiej Akcji Humanitarnej. Choć organizacja ze swoją pomocą dotarła już do 44 krajów, jej idea wcielana jest w życie także w lokalnych środowiskach. Tylko w ten sposób można minimalizować ludzkie cierpienie i promować humanitarne wartości – gdy aktywizuje się najbliższe środowisko.

Właśnie taki wzór postępowania nazywany jest odpowiedzialnością za świat. Pracownicy toruńskiego biura organizacji współuczestniczą w najważniejszych programach PAH, ale nie koordynują misji zagranicznych. Obecnie dwie osoby związane z oddziałem pracują na misjach – Dominika Rypa w Sudanie Południowym, a Łukasz Jakielski w Turcji koordynuje działania PAH w Syrii.

Niewiele osób wie jednak, że to w tym oddziale prowadzone są główne działania związane z popularnym „Pajacykiem”.

– Z Torunia rekrutujemy placówki i przyznajemy dofinansowania, ale nie zajmujemy się sprawami marketingowymi – mówi Magdalena Szymczak, koordynatorka programu. – Program realizujemy w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i tzw. samodzielnych świetlicach środowiskowych. To placówki prowadzone przez różne instytucje i organizacje pozarządowe – nie chcemy dublować pomocy. Zawsze w okolicach kwietnia ogłaszamy nabór, do 10 lipca składane są wnioski i wtedy zajmujemy się ich weryfikacją.

Pracownicy toruńskiego oddziału realizują też tzw. program uchodźczy i cudzoziemski.

– Działamy w tym zakresie na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego – mówi Łukasz Bartosik, dyrektor biura. – Uchodźcom przebywającym w Polsce pomagamy zintegrować się ze społeczeństwem, organizujemy m.in. wspólne wyjścia do kina, teatru, restauracji. Do kilkudziesięcioosobowej grupy należą głównie mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy, ale pomagamy też pojedynczym osobom z mniejszych miast. Najpopularniejszym działaniem są bezpłatne lekcje języka polskiego. Nasi podopieczni mogą też skorzystać z porad prawnych, psychologicznych i zawodowych. Pomagamy także osobom przebywającym w ośrodku dla cudzoziemców w Grupie koło Grudziądza – prowadzimy świetlicę dla dzieci, poradnictwo prawne i wspieramy ich w kontaktach z urzędami.

Przebywają w nim głównie Gruzini, Czeczeni i Ukraińcy starający się o status uchodźcy w Polsce. Pracownicy toruńskiego biura prowadzą także projekty edukacyjne skierowane do uczniów i działania „eventowe” mające zwrócić uwagę na ważne problemy społeczne.

– Organizujemy np. Dzień Uchodźcy, Tydzień Edukacji Globalnej i wystawy związane z naszymi działaniami misyjnymi – dodaje Łukasz Bartosik. – Współpracują z nami wolontariuszki, które przechodzą odpowiednie szkolenia i tę wiedzę przekazują dzieciom przy pomocy ciekawych materiałów. Obecnie jest to np. gra „Farmerzy z Południa” dotycząca kwestii dostępu do żywności na świecie. Tak podejmujemy próbę wytłumaczenia dzieciom, dlaczego niektórzy głodują.

Istotnym działaniem PAH są także programy ułatwiające dostęp do wody pitnej i godnych warunków sanitarnych – studni, zbiorników na wodę czy sieci kanalizacyjnych. Już niedługo, w ostatni weekend stycznia (piątek 30 i sobota 31 dzień miesiąca), w Od Nowie odbędzie się 25. edycja Afryka Reggae Festiwal, a dochód z imprezy zostanie przeznaczony na wybudowanie studni w Somalii lub renowację już istniejącej. Na scenie wystąpią czołowi polscy muzycy gatunku, m.in. Mesajah, Paraliż Band i Junior Stress & Sun El Band. Z okazji jubileuszu specjalny koncert w rytmach reggae zagrają też Świetliki.

Z pieniędzy zebranych podczas poprzednich edycji festiwalu udało się już wybudować studnię w Sudanie Południowym. I to jest właśnie świadectwo odpowiedzialności za świat, na które pracować można w swojej okolicy.