Uczniowie z toruńskich podstawówek nagrodzeni

Podobne gale odbędą także w Bydgoszczy i Włocławku (fot. Anna Jankowska)
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wręczyło nagrody laureatom Konkursów Przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla Szkół Podstawowych. Na uroczystą galę, która odbyła się 21 marca w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, przybyli laureaci konkursów z języka polskiego, matematyki oraz przyrody oraz ich opiekunowie.

Rozdano także nagrody dla najlepszych toruńskich podstawówek. Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 32 zajęły I miejsce. Obie placówki w tym roku szkolnym przygotowały 21 laureatów.

Kolejne gale odbędą się w Bydgoszczy i Włocławku, odpowiednio 24 i 25 marca.

Fot. Anna Jankowska