UMK patrzy na Chiny

Drugi nabór jest szansą dla poprawiających maturę, ale także dla tych, którzy nie dostali się na wymarzony kierunek lub uczelnię w pierwszej turze rekrutacji. (fot. Łukasz Piecyk)

Collegium Medicum znów okazało się rekordzistą rekrutacji, ale nowe kierunki też cieszą się ogromną popularnością. A w przyszłości liczymy na studentów z Chin – mówi Ewa Walusiak-Bednarek z biura prasowego UMK w rozmowie z Piotrem Gajdowskim

Rekrutacja na uczelni dobiega już końca. Jak wyglądają pierwsze podsumowania z tej perspektywy? Czy tegoroczny nabór różnił się czymś od poprzednich, czy można mówić o utrwalaniu trendów?

W tym roku rekrutacja tylko nieznacznie różni się od tych z lat poprzednich. Odnotowaliśmy niewielki spadek liczby rejestracji (nieco poniżej 1%) przy wzroście liczby osób, które wybrały dany kierunek jako priorytetowy i wniosły za niego opłatę (powyżej 2%). Ta ostatnia liczba jest bardziej miarodajna niż ogólna liczba rejestracji, bo pokazuje, ile faktycznie osób jest zainteresowanych danym kierunkiem – chociaż jeszcze bardziej miarodajna będzie liczba osób, które złożą dokumenty, a na to mają czas do 22 września.
Jeśli chodzi o popularność kierunków, to trendy utrzymują się od kilku czy nawet kilkunastu lat. Bardzo popularne są kierunki medyczne, prawo, finanse i rachunkowość, filologia angielska. Psychologia, która znalazła się w ofercie UMK w tym roku, odnotowała największą liczbę kandydatów na miejsce (prawie 7) w campusie toruńskim. Wszystkie tegoroczne nowości dydaktyczne zostaną bez problemów uruchomione.

W drugim naborze były jeszcze miejsca na kilkudziesięciu kierunkach, w tym na informatyce, socjologii i politologii – czy tak szeroka rekrutacja uzupełniająca w oczekiwaniu na maturzystów poprawiających egzamin stanie się standardem, czy też uczelnię czekają zmiany i zmniejszenie liczby studentów na roku? Czy udało się znaleźć chętnych, by otworzyć w tym roku wszystkie kierunki, czy niektóre nie ruszą?

Drugi nabór jest szansą dla poprawiających maturę, ale także dla tych, którzy nie dostali się na wymarzony kierunek lub uczelnię w pierwszej turze rekrutacji. Prawdopodobnie przez najbliższe lata będzie funkcjonował właśnie taki system, ponieważ zawsze cieszy się sporym zainteresowaniem kandydatów (np. w ostatnich pięciu dniach rejestracji zgłosiło się niemal tysiąc osób). Wiemy jednak, że pewne zmiany szykuje ministerstwo edukacji. Ministerstwo chce dążyć do większej elitarności studiów, co pewnie będzie miało bezpośrednie przełożenie na liczbę miejsc. Na razie jednak trudno powiedzieć, czy zmiany będą dotyczyły wszystkich kierunków. Wiemy, że z proponowanych w tym roku kierunków nie ruszą cztery: agrobiologia, język obcy w biznesie (specjalność język rosyjski), komparatystyka literacko-kulturowa i studia miejskie.

Collegium Medicum okazało się rekordzistą tegorocznej rekrutacji.

Wszystkie kierunki w Collegium Medicum jak co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na jedno miejsce na kierunku lekarskim zarejestrowały się 23 osoby, na farmacji – 10, na kosmetologii i fizjoterapii – 6, na pielęgniarstwie, analityce medycznej, dietetyce i elektroradiologii – 4. Na ogólną liczbę 21633 rejestracji na UMK – aż 9333 stanowią rejestracje w Collegium Medicum.

Jak wygląda sytuacja nowych kierunków, które powstały w ostatnich latach? Cieszą się powodzeniem?

Tegoroczne nowe kierunki cieszyły się ogromną popularnością. Zarejestrowało się na nie 1237 osób – na 434 proponowanych miejsc. Kierunki uruchamiane nieco wcześniej też dobrze sobie radzą. Bardzo duże zainteresowanie odnotowuje biologia sądowa (361 kandydatów na 60 miejsc), bezpieczeństwo narodowe (145 na 60), komunikacja i psychologia w biznesie (286 na 60), architektura wnętrz (60 na 30) czy lingwistyka praktyczna i copywriting (123 na 60). Z reguły uruchamiane w ostatnich latach kierunki wypełniają limit w pierwszym naborze.

Nowe władze UMK stawiają na studentów z zagranicy. Skąd przyjedzie do nas najwięcej studentów i co chcą studiować?

Do tej pory przyjęliśmy 130 obcokrajowców na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich. W Collegium Medicum największą popularnością cieszy się kierunek lekarski w języku angielskim (kandydaci z Norwegii, Szwecji, Irlandii). W campusie toruńskim natomiast mamy wiele rejestracji na kierunki prowadzone w języku polskim, głównie z krajów zza naszej wschodniej granicy (Białoruś, Ukraina), ale także z Chin i Kazachstanu. Obcokrajowcy są zainteresowani takimi kierunkami jak medioznawstwo, chemia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filologie obce czy astronomia. Kierunkiem przyszłościowym z punktu widzenia rekrutacji studentów jest Daleki Wschód, przede wszystkim Chiny. Istotną rolę odgrywają tu indywidualne umowy o współpracy między uczelniami i chińskimi kantonami. Wiele z takich umów mamy już podpisanych.