UMK z logo HR Excellence in Research

Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu wyróżnienie Human Resources Excellence in Research (fot. UMK)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako pierwsza uczelnia w Polsce, 26 listopada 2015 roku otrzymała logo HR Excellence in Research, którym wyróżnia się ośrodki naukowe za tworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej.

Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu wyróżnienie Human Resources Excellence in Research.

– Jesteśmy pierwszym uniwersytetem w Polsce i 7. instytucją w kraju, która otrzymała uprawnienia do korzystania z logo HR Excellence in Research – możemy przeczytać na oficjalnej stronie UMK. – Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE.

Aby uzyskać logo HR Excellence in Research, UMK musiało dokonać wewnętrznej analizy, która pozwoliła ocenić, w jakim stopniu jego funkcjonowanie jest spójne z Kartą i Kodeksem. Na podstawie wniosków z analizy została przygotowana strategia HR i plan działań ukierunkowanych na określenie najważniejszych braków wraz z opisem konkretnych działań prowadzących do ich likwidacji.

Możliwość posługiwania się logo HR Excellence in Research zobowiązuje jednostkę do wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do swoich wewnętrznych regulacji, w wyniku których tworzone jest przyjazne środowisko pracy naukowej i transparentne zasady rekrutacji.

Polskie instytucje, które do tej pory wyróżnione zostały logo HR Excellence in Research, to: Instytut Fizyki PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.