Urząd Miasta informuje: Nie ma alarmu smogowego

W Toruniu nie została przekroczona norma 300 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu PM 10, przy której ogłaszany jest alarm smogowy.

PM 10 to symbol znajdującego się w powietrzu pyłu, który zawiera substancje toksyczne. Alarm smogowy, zgodnie z normami krajowymi, ogłaszany jest w sytuacji przekroczenia 300 mikrogramów na metr sześcienny w ciągu doby, przy przekroczeniu zaś 200 mikrogramów informacja o wysokim zanieczyszczeniu powietrza powinna dotrzeć do możliwie jak największej liczby mieszkańców danego terenu.

– Rozpatrując sytuację w ostatnich dniach, na terenie miasta Torunia nie  ma mowy o alarmie smogowyminformuje Szczepan Burak, dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta.

Dopuszczalna przez rozporządzenie Ministra Środowiska dobowa norma stężenia PM 10 w Polsce wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny. Nie może być przekraczana więcej niż 35 razy w ciągu roku. Przykładowo, w sobotę pomiar na stacji przy ulicy Dziewulskiego wyniósł 55,3 mikrograma, w niedzielę – 61,3, w poniedziałek zaś – 71,7.

W 2016 roku w Toruniu poziom dopuszczalny normy dobowej PM 10 na stacji na Starówce został przekroczony 37 razy, natomiast na pozostałych stacjach – przy ul. Dziewulskiego i ul. Przy Kaszowniku odpowiednio 30 i 20 razy.

Podwyższony poziom pyłu w powietrzu wynika przede wszystkim z ogrzewania domów piecami węglowymi,  często przestarzałymi, w których pali się także np. plastikiem. Aby zmienić tę sytuację, od 1997 roku władze miasta dotują działania związane z redukcją ilości zanieczyszczeń energetycznych emitowanych do powietrza, pochodzących ze spalania węgla. W latach 1997-2015 w około 3480 lokalach (mieszkaniach, domkach jednorodzinnych i jednostkach prowadzących działalność gospodarczą) zastąpiono kotły węglowe i piece kaflowe nowoczesnymi kotłami zasilanymi gazem, olejem, energią elektryczną lub podłączono do sieci ciepłowniczej.

Od  2014 roku w Toruniu realizowany jest program Kawka, wspierający wymianę ogrzewania węglowego na alternatywne. W tym czasie zlikwidowano w mieście 759 lokalnych kotłowni węglowych oraz ponad 5000 pieców kaflowych opalanych węglem kamiennym w mieszkaniach. Na ten cel w latach 1997- 2016 mieszkańcom miasta udzielono dotacji w wysokości ponad 12 milionów złotych.