W budżecie partycypacyjnym Torunia do podziału jest ponad 7 mln zł

W budżecie partycypacyjnym na rok 2019 miasto rozdzieli ponad 7 mln zł (fot. Łukasz Piecyk)

Nowe miejsca do rekreacji, wybiegi dla psów czy inwestycje drogowe – to tylko część z kilkudziesięciu pomysłów, które w minionych latach zrealizowano w ramach środków z budżetu partycypacyjnego miasta. W poniedziałek 26 lutego prezydent Michał Zaleski ogłosił rozpoczęcie procedury budżetu na rok 2019.

Czym jest budżet partycypacyjny? To szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców określony procent miejskiego budżetu. Dzięki temu każdy z nas może samodzielnie zgłaszać własne projekty, a potem decydować w głosowaniu, na co te pieniądze zostaną wydane.

Nabór wniosków wystartuje w najbliższy poniedziałek, tj. 5 marca. Te składać będzie można przez kolejne cztery tygodnie. Od 1 kwietnia do końca maja miasto będzie weryfikować propozycje. Ten etap w roku 2018 będzie przebiegał według nowych zasad.

– Dla weryfikacji chcemy wprowadzić etapowanie – podkreśla prezydent Michał Zaleski. –Torunianie będą mogli dwukrotnie zgłaszać swoje uwagi do projektów. Chcemy uniknąć nieporozumień i niezadowolenia części mieszkańców z realizacji zadań, np. na obszarze, który sąsiaduje z ich miejscem zamieszkania.

Następnie samorząd miasta podda weryfikacji wszystkie propozycje, aby określić ich potencjał i możliwości realizacji. Badana będzie m.in. zgodność pomysłu z prawem, własność terenów, na których jest proponowane działanie, racjonalność wydatku, zgodność z obowiązującymi w mieście programami i planami wieloletnimi. Sprawdzane tu będą także przede wszystkim koszty.

Ogłoszenie list projektowych nastąpi 5 czerwca, a w drugiej połowie miesiąca miasto przeprowadzi głosowanie. Po zliczeniu wszystkich głosów, do 25 lipca poznamy wyniki budżetu partycypacyjnego na rok 2019.

– Wcześniej jednak, dla wszystkich osób piszących wnioski, zorganizowane zostaną dyżury konsultacyjne, które odbędą się w sobotę 10 marca, od godz. 10 do 13 oraz w czwartek 15 marca, od godz. 17 do 19 w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” – dodaje Michał Zaleski.

Na realizację projektów miasto przeznaczyło 7,07 mln zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta jest to 6 proc. kwoty podatku od nieruchomości, jaka wpłynęła do kasy miejskiej za 2017 r. Cała suma podzielona zostanie na dwie pule – ogólnomiejską, do której trafi 30 proc. środków, oraz lokalną. Tę zasili pozostała część budżetu, czyli prawie 5 mln zł. Pieniądze te podzielone zostaną na 13 części, czyli na tyle, ile wynosi liczba okręgów. Zgodnie z przyjętym regulaminem budżetu połowa kwoty lokalnej podzielona zostanie po równo dla każdego okręgu, 25 proc. sumy proporcjonalnie do liczby jego mieszkańców i tyle samo do powierzchni każdego z obszarów.

Najwięcej środków z budżetu trafi do mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia. Skorzystać będą oni mogli z sumy ponad 616,7 tys. zł. Najmniej zaś przekazanych zostanie dla dzielnicy Czerniewice. Mieszkańcy rozdzielą tam ponad 246 tys. zł.

A o co będą mogli wnioskować?

– Pięcioletnie doświadczenie przy tworzeniu budżetu pokazuje, że zgłaszane zadania są związane przede wszystkim z kolejnymi terenami rekreacyjnymi, rozpoczynając od siłowni przez różnego rodzaju place zabaw, boiska i inne miejsca aktywności – mówi Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skarbnik miasta. – Tych projektów co roku realizujemy najwięcej. Propozycje projektów składać mogą osoby, które ukończyły 16. rok życia. Każdy mieszkaniec może złożyć maksymalnie dwa pomysły osiedlowe i jeden ogólnomiejski. Warunkiem zaakceptowania projektu jest uzyskanie poparcia co najmniej 15 osób.

Jakie kroki należy więc podjąć, by wniosek ten następnie złożyć? Po pierwsze wypełnić formularz online, wydrukować i podpisać lub wypełnić wniosek ręcznie. Aby dokument ten spełniał wymagania regulaminu, należy dołączyć do niego wszystkie niezbędne załączniki, a następnie zanieść do Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta.

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu partycypacyjnego dostępne są na oficjalnej stronie miasta: www.torun.pl/bp.

Budżet partycypacyjny funkcjonuje w Toruniu od 2014 r. Do roku 2018 zrealizowanych zostało 200 wniosków, kolejne 56 powstanie jeszcze do grudnia.

– Zaczynaliśmy od kwoty 6,4 mln zł w 2014 r. – wspomina prezydent Torunia. – Środki na rok 2019 zostaną przeznaczone na konkretne zadania, które wybiorą mieszkańcy. Do tej pory w pięciu edycjach budżetu partycypacyjnego torunianie wybrali 256 projektów, z tego 195 zrealizowano, a 5 jest w trakcie realizacji.