W Domu Mikołaja Kopernika wmurowano „kapsułę czasu”

Fot. UM Toruń

Pocztówki ze zdjęciami dokumentującymi starą ekspozycję, moneta jednogroszowa z 2017 roku, a także pamiątkowy medal z wizerunkiem Kopernika – to tylko część z przedmiotów, które znalazły się w kapsule czasu pozostawionej w Domu Mikołaja Kopernika dla przyszłych pokoleń. Tak zwaną „kapsułę czasu” wmurowano 15 listopada.

W obiekcie wciąż trwa remont. Aktualnie prowadzony jest wykop pod fundament windy od tylnej strony kamienicy nr 17. W wyniku odsłonięcia fundamentów budynku odkryty został bardzo ciekawy fragment murów ukazujący dawne wejście do piwnicy. Po zarchiwizowaniu i przeprowadzeniu dokumentacji została podjęta decyzja o zamurowaniu wnęki z uwagi na stabilność konstrukcyjną budynku.