W Krakowie odsłonięto pomnik gen. Elżbiety Zawackiej

Gen. Zawacka honorowe Obywatelstwo Torunia otrzymała 22 stycznia 1993 r. (fot. fundacja gen. Elżbiety Zawackiej)

W Parku im. H. Jordana w Krakowie odsłonięto pomnik gen. Elżbiety Zawackiej. W uroczystościach, które odbyły się 31 sierpnia, wziął udział zastępca prezydenta Torunia – Ludwik Szuba.

Gen. Elżbieta Zawacka – oficer Armii Krajowej, jedyna kobieta wśród cichociemnych, za swoje bohaterskie czyny dwukrotnie odznaczona Orderem Wojennym Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych z Mieczami. Po drugiej wojnie światowej represjonowana i więziona. Uhonorowana po 1989 r., m.in. Orderem Orła Białego.

Gen. Zawacka honorowe Obywatelstwo Torunia otrzymała 22 stycznia 1993 r. W Toruniu urodziła się, wychowała, pracowała i zmarła.
Już 26 września 2014 roku przed toruńską siedziba Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej odsłonięty zostanie pomnik poświęcony Honorowej Obywatelce Torunia.