W LO nr 10 w Toruniu będą zajęcia z coachingu

Jolanta Serocka, pomysłodawczyni projektu, wykwalifikowany coach i nauczyciel języka polskiego w LO nr 10 w Toruniu.

Nowy rok szkolny przyniesie prawdziwą rewolucję w nauczaniu. W Liceum Ogólnokształcącym nr 10 w Toruniu planowane jest uruchomienie dwóch klas z elementami rozwoju osobistego. Dzięki temu uczniowie będą mieli okazję poznać swoje mocne strony i pracować nad odniesieniem sukcesu.

– Coaching ma ogromne znaczenie w edukacji. Jest to proces nastawiony na rozwój człowieka, ma na celu odkrywanie barier ograniczających ucznia – mówi Jolanta Serocka, pomysłodawczyni projektu. – Istotnym problemem młodych ludzi jest to, że nie bardzo wiedzą, po co mają się uczyć. Dlatego tak ważne jest uświadomienie im konieczności wyznaczania celów. Otworzy to przed nimi ogromne możliwości lepszego poznania siebie, zwiększenia motywacji realizowania postawionych założeń i tym samym odniesienia w życiu sukcesu.

Nauczyciele pracujący w tej szkole postanowili wykorzystać nowoczesne narzędzia w edukacji. Obecnie wśród kadry pedagogicznej wykwalifikowanym coachem jest Jolanta Serocka, a dwie inne osoby kształcą się w tym kierunku. Od września powstanie klasa o profilu społeczno-prawnym z elementami rozwoju osobistego.

– Adresujemy profil społeczny głównie do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami prawniczymi, stosunkami międzynarodowymi, dziennikarstwem, psychologią czy socjologią – wyjaśnia nauczycielka liceum. – Tak naprawdę możliwości są ogromne. Najnowsze badania pokazują, że na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na humanistów.

Drugim profilem z elementami rozwoju osobistego, proponowanym kandydatom na nowy rok szkolny, jest klasa sportowa.

– Zastosowanie narzędzi coachingowych wśród młodzieży nastawionej na karierę sportową, osiągającej sukcesy w danej dyscyplinie, jest niezwykle istotne – dodaje Jolanta Serocka. – Osoby uprawiające sport cechuje niezwykła wytrwałość. Dzięki skupieniu się na mocnych stronach, nauczeniu pokonywania własnych słabości w pełni wykorzystają swój potencjał. Nie tylko w sporcie. Zaplanowanie ścieżki kariery umożliwi również realizacja w zakresie rozszerzonym przedmiotów: biologii, geografii, języka angielskiego i innych.

Powstanie tych klas to innowacyjny projekt, który prowadzi niewiele szkół w Polsce. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów aktywizujących młodzież.

– Podczas spotkań będę wspierała uczniów w tym, aby nauczyli się dostrzegać swój potencjał, umieli określić wartości dla nich istotne, obrać swój cel edukacyjny i do niego dążyć – opowiada nauczycielka. – Wykorzystanie narzędzi coachingowych będzie realizowane w ramach części zajęć z języka polskiego, jak i etyki. Moim zdaniem wpłynie to w znaczny sposób na osiąganie lepszych wyników w nauce, a także satysfakcję w innych sferach życia. Aby osiągnięcie sukcesu było realne, należy odkryć własny talent, a następnie wesprzeć go wiedzą i umiejętnościami. Oczywiście niezbędna jest praca i chęć zmiany.

Już w najbliższą sobotę 9 kwietnia od godziny 9.30 do 11.30 uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów będą mogli uczestniczyć w drzwiach otwartych organizowanych w Zespole Szkół nr 10 w Toruniu. Jest to znakomita okazja do zapoznania się z ofertą kształcenia, przygotowaną dla kandydatów zainteresowanych edukacją w tej szkole.