W piątek poziom wody w Wiśle może przekroczyć stan alarmowy

Fala kulminacyjna zbliża się do Torunia (fot. Adam Zakrzewski)

Woda w Wiśle powoli się podnosi. Dziś osiągnęła poziom 452 cm. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynika, że w najbliższych dniach będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa. W piątek Wisła może przekroczyć stan alarmowy.

– Apeluję do osób przebywających na terenach wzdłuż rzeki Wisły o zachowanie rozwagi i ostrożności – mówi Zastępca Szefa Toruńskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Wydziału Ochrony Ludności Tadeusz Wierzba. – Osoby przebywające na terenach zalewowych oraz użytkownicy ogrodów działkowych na Rudaku i przy ul. Przybyszewskiego winni na bieżąco obserwować stan wody w Wiśle oraz podjąć niezbędne działania mające na celu ochronę żywego inwentarza i mienia na terenach zagrożonych podtapianiem.

Bieżących informacji o sytuacji hydrologicznej na terenie Torunia udziela całodobowo dyżurny Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu 56 611-93-10.