W regionie stawiają na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Nabór wniosków rozpocznie się 11 sierpnia i trwał będzie do 22 sierpnia. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w grudniu (fot. Adam Zakrzewski)

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczył 12 milionów złotych na rozwój infrastruktury teleinformatycznej. Kwota ta ma zostać podzielona na gminy i powiaty w województwie.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego chce wesprzeć projekty, polegające na budowie i rozbudowie sieci szerokopasmowych oraz regionalnych centrów danych i zarządzania sieciami.

Dzięki wsparciu samorządowemu, na terenie Kujaw i Pomorza będzie więcej ogólnodostępnych miejsc, w których będzie można bezpłatnie skorzystać z internetu.

Nabór wniosków rozpocznie się 11 sierpnia i trwał będzie do 22 sierpnia. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w grudniu.