W Toruniu powstanie Rada Seniorów

Powołanie w Toruniu Rady Seniorów zainicjował latem 2013 r. prezydent miasta Michał Zaleski (fot. sxc.hu)

W Toruniu powstanie Rada Seniorów, której zadaniem będzie dbanie o interesy osób starszych. W jej skład wejdą osoby, z których przynajmniej połowa będzie miała ukończone 60 lat.

Do zadań członków Rady należeć będzie m.in.: inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, zapobieganie ich marginalizacji, współpraca z władzami miasta przy rozstrzyganiu problemów i oczekiwań seniorów, zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego, współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami seniorów.

W skład Rady wejdzie od 15 do 21 osób, wskazanych przez radnych i prezydenta, a także pochodzących z publicznego naboru. Będą to przedstawiciele seniorów czy organizacji zajmujących się problemami takich osób. Kadencja rady będzie trwała cztery lata, a jej członkowie będą pełnić swe funkcje społecznie.

Powołanie w Toruniu Rady Seniorów zainicjował latem 2013 r. prezydent miasta Michał Zaleski, a w sprawę włączyło się kilka organizacji, w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok.