W Urzędzie Marszałkowskim rozmawiali o transporcie w regionie

Spójny system współpracy ma być wypracowany w ciągu tego roku (fot. Adam Zakrzewski)

Wypracowania wspólnego systemu transportu publicznego podejmie się wraz z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu dyrektor bydgoskiego PKS. System ten ma odpowiadać wszystkim przewoźnikom w województwie.

Problem ws. regionalnej komunikacji pojawił się, kiedy marszałek województwa chciał bez przetargu powierzyć transport autobusowy samorządowej firmie – Kujawsko-Pomorskiemu Transportowi Samochodowemu. Decyzja ta nie spodobała się pozostałym firmom transportowym.

Jak zapewnia Urząd Marszałkowski, w styczniu stworzy model współpracy wszystkich przewoźników i ekspertów.

– Chcemy, by interes wszystkich został pogodzony przez powstanie spójnego systemu transportu publicznego – wyjaśnia Magdalena Mike-Gęsicka, dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim.

Spójny system współpracy ma być wypracowany w ciągu tego roku. Chodzi o to, by dobrze przygotować się do zmian, które wejdą w życie w styczniu 2017 roku. Wtedy organizatorami transportu publicznego zostaną samorządy – województwa i powiatowe.