Wakacyjne konsultacje ws. Domu Harcerza

W nowym roku szkolnym 2014/2015 „Dom Harcerza” nadal będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach (fot. Łukasz Piecyk)

Konsultacje społeczne dotyczące rozwoju Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” trwać będą od 1 lipca do 30 sierpnia 2014 r. Oprócz decyzji o przeprowadzeniu konsultacji społecznych radni Rady Miasta Torunia, 26 czerwca 2014 r., uchylili również uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji placówki.

– 5 czerwca 2014 r. do Rady Miasta Torunia wpłynął wniosek grupy 150 mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem miałaby być diagnoza potrzeb oraz kierunków rozwoju Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” – mówił Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz. – Zaproponowałem dokładnie takie warunki, jakie zaproponowali wnioskodawcy.

W nowym roku szkolnym 2014/2015 „Dom Harcerza” nadal będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach w tej samej siedzibie przy Rynku Staromiejskim 7.